Skok na glavno vsebino

Strokovna literatura in povezave

Strokovna literatura in povezave

Knjižničarji > Strokovna literatura in povezave


Domače:

Knjižnica objavlja najnovejša znanstvena spoznanja in strokovne dosežke s področij bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva ter sorodnih ved. Arhiv revije od leta 2000 dalje je dostopen tukaj.

Knjižničarske novice so informativni bilten, ki seznanja slovenske knjižnične delavce s tekočimi dogajanji in novostmi v stroki.  Arhiv je dostopen tukaj.

Organizacija znanja (OZ) je multidisciplinarno zasnovana strokovno-znanstvena revija, ki jo izdaja Institut informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora. Celoten arhiv revije je dostopen na spletni strani OZ.

Potujoče novice je časopis Sekcije za potujoče knjižnice ZBDS in objavlja aktualno dogajanje v zvezi potujočimi knjižnicami.

Otrok in knjiga je strokovna revija s področja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Ustanovljena je bila leta 1971 z namenom, da bi uveljavila mladinsko književnost kot pomembno ustvarjalno področje, ki ga je potrebno strokovno in sistematično obravnavati ter enakovredno proučevati v okviru literarne vede.

 

Tuje:

IFLA journal je mednarodno priznana revija, ki objavlja članke s področja knjižničnih in informacijskih storitev ter ter obravnava družbena, politična in gospodarskih vprašanja, ki vplivajo na dostop do informacij.

IFLA Metadata Newsletter je polletna revija, ki obravnava vprašanje bibliografske obdelave.

BuB je ena najbolj priznanih revij s področja knjižnične in informacijske dejavnosti v nemško govorečem svetu.

Vjesnik bibliotekara Hrvatske je strokovni časopis  Hrvaškega knjižničarskega društva.

  • Smernice delovnih skupin za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic z analizo vprašalnika o stanju domoznanstva v slovenskih splošnih knjižnicah in UKM za leto 2007. (2009). 1. festival domoznanstva. Ljubljana: NUK. Prevzeto s spletne strani: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-CLMMARRZ/8a05c83f-c527-4517-a017-5ae9aa8f0262/PDF.
  • Ambrožič, M., Vovk, D. (ur.) (2009). Knjižničarji in knjižnice: dodana vrednost okolju, zbornik referatov. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.Prevzeto s spletne strani:http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-JLSV5XAY/1a1bc684-bad2-4f91-b30c-e2a0af7b5d36/PDF.
  • Ambrožič, M., Vovk, D. (ur.) (2011). Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
  • Materialno varovanje knjižničnega domoznanskega gradiva v Sloveniji: ocena depojev v osrednjih območnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici Maribor. (2013). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino.
  • Ambrožič, M., Vovk, D. (ur.) (2013). Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika (2003-2013-2023). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
  • Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013. (2014). 3. festival domoznanstva. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Ambrožič, M., Vovk, D. (ur.) (2014). Skupaj smo močnejši: povezovanje, sodelovanje in etnično delovanje. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Prevzeto s spletne strani: URN:NBN:SI:DOC-6J269FZ3 from http://www.dlib.si.
  • E-domoznanstvo, učinek sodobne informacijske tehnologije na domoznansko dejavnost na Slovenskem. (2016). Domfest. 4. festival domoznanstva. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
  • Bešter, T., Vovk, D. (ur.) (2017). Povezovanje, sodelovanje, skupnosti: ustvarimo državo bralcev, zbornik referatov. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
  • Domoznanstvo v lokalni skupnosti, prostor sinergije in sodelovanja(2018). 5. festival domoznanstva. Ljubljana: Mestna knjižnica.