Skok na glavno vsebino

Strokovna literatura in povezave

Strokovna literatura in povezave

Knjižničarji > Strokovna literatura in povezave


Domače:

 • Knjižnica objavlja najnovejša znanstvena spoznanja in strokovne dosežke s področij bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva ter sorodnih ved. Arhiv revije od leta 2000 dalje je dostopen tukaj.
 • Knjižničarske novice so informativni bilten, ki seznanja slovenske knjižnične delavce s tekočimi dogajanji in novostmi v stroki.  Arhiv je dostopen tukaj.
 • Organizacija znanja (OZ) je multidisciplinarno zasnovana strokovno-znanstvena revija, ki jo izdaja Institut informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora. Celoten arhiv revije je dostopen na spletni strani OZ.
 • Potujoče novice je časopis Sekcije za potujoče knjižnice ZBDS in objavlja aktualno dogajanje v zvezi potujočimi knjižnicami.
 • Otrok in knjiga je strokovna revija s področja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Ustanovljena je bila leta 1971 z namenom, da bi uveljavila mladinsko književnost kot pomembno ustvarjalno področje, ki ga je potrebno strokovno in sistematično obravnavati ter enakovredno proučevati v okviru literarne vede.
 • Šolska knjižnica je revija, ki jo izdaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
 • Uporabna informatika je edina slovenska strokovna revija za področje informatike, ki občasno objavlja tudi izvirne prispevke tujih avtorjev v angleščini. Kot strokovna revija seznanja strokovno javnost in uporabnike s tekočimi dosežki informatike po svetu in v Sloveniji.

Tuje:

 • IFLA journal je mednarodno priznana revija, ki objavlja članke s področja knjižničnih in informacijskih storitev ter ter obravnava družbena, politična in gospodarskih vprašanja, ki vplivajo na dostop do informacij.
 • IFLA Metadata Newsletter je polletna revija, ki obravnava vprašanje bibliografske obdelave.
 • BuB je ena najbolj priznanih revij s področja knjižnične in informacijske dejavnosti v nemško govorečem svetu.
 • Vjesnik bibliotekara Hrvatske je strokovni časopis  Hrvaškega knjižničarskega društva.
 • American Libraries je strokovna revija, ki jo izdaja združenje ameriških knjižničarjev.
 • Scandinavian (Public) Library Quarterly je bila strokovna revija, ki so jo med leti 1968 in 2016 izdajale splošne knjižnice iz skandinavskih držav.
 • Journal of the American Society for Information Science and Technology je vodilna revija z recenziranimi raziskavami s področja informacijske znanosti. Objavlja izvirne raziskave, ki se osredotočajo na proizvodnjo, odkrivanje, zajemanje, shranjevanje, iskanje, predstavitev, upravljanje, razširjanje, uporabo in vrednotenje informacij ter na orodja in tehnike povezane s temi procesi.
 • Qualitative and Quantitative Methods in Libraries objavlja znanstvene članke o sodobnih raziskavah v bibliotekarski in informacijski znanosti.
 • Ambrožič, M., Vovk, D. (ur.) (2009). Knjižničarji in knjižnice: dodana vrednost okolju, zbornik referatov. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Prevzeto s spletne strani: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-JLSV5XAY/1a1bc684-bad2-4f91-b30c-e2a0af7b5d36/PDF.
 • Ambrožič, M., Vovk, D. (ur.) (2011). Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Prevzeto s spletne strani: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LVWJIC0E.
 • Materialno varovanje knjižničnega domoznanskega gradiva v Sloveniji: ocena depojev v osrednjih območnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici Maribor. (2013). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino.
 • Ambrožič, M., Vovk, D. (ur.) (2013). Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika (2003-2013-2023). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
 • Ambrožič, M., Vovk, D. (ur.) (2014). Skupaj smo močnejši: povezovanje, sodelovanje in etnično delovanje. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Prevzeto s spletne strani: URN:NBN:SI:DOC-6J269FZ3 from http://www.dlib.si.
 • Bešter, T., Vovk, D. (ur.) (2017). Povezovanje, sodelovanje, skupnosti: ustvarimo državo bralcev, zbornik referatov. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
 • Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013. (2014). 3. festival domoznanstva. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Prevzeto s spletne strani https://www.mklj.si/images/dokumenti/splosno/o_nas/Bibliografija-serijskih-publikacij-po-obmojih-osrednjih-obmonih-knjinic-od-1991-do-2013.pdf.
 • Domoznanstvo v lokalni skupnosti, prostor sinergije in sodelovanja(2018). 5. festival domoznanstva. Ljubljana: Mestna knjižnica.
 • E-domoznanstvo, učinek sodobne informacijske tehnologije na domoznansko dejavnost na Slovenskem. (2016). Domfest. 4. festival domoznanstva. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.
 • Smernice delovnih skupin za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic z analizo vprašalnika o stanju domoznanstva v slovenskih splošnih knjižnicah in UKM za leto 2007. (2009). 1. festival domoznanstva. Ljubljana: NUK. Prevzeto s spletne strani: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-CLMMARRZ/8a05c83f-c527-4517-a017-5ae9aa8f0262/PDF.

 

Prispevki iz zbornikov posvetovanj World Library and Information Congress: IFLA General Conference and Assembly na portalu IFLA Library (2013 – 2019) in Conference Proceedings (1994 – 2018).

 

Standardi:

Prevodi:

 

Sorodne publikacije so objavljene tudi na strani ZBDS, Strokovna priporočila in standardi. 

 

Raziskave, strategije: