Skok na glavno vsebino

Knjižnica v lokalni skupnosti

Knjižnica v lokalni skupnosti

Uporabniki > Storitve > Knjižnica v lokalni skupnosti


Splošna knjižnica je s proaktivnim delovanjem dejavnik razvoja lokalne skupnosti in daje poudarek na ugotavljanju in predvidevanju potreb prebivalcev v lokalni skupnosti. Knjižnica načrtuje svojo dejavnost v dialogu z lokalno skupnostjo in njenimi prebivalci.

Knjižnice so vključene v življenje lokalne skupnosti, odgovarjajo na vprašanja različnih zahtevnosti za različne namene kot verodostojni ponudnik informacij v okviru svojih razpoložljivih virov. Same ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci zbirajo informacije o organizacijah, storitvah in dogajanju v lokalni skupnosti za namen ozaveščanja in informiranja in informacije posreduje prebivalcem. Zagotavljajo informacije, pomoč in usposabljanje za posameznike, organizacije na posameznih področjih (poslovanje, zdravje, zaposlovanje itn.).

S svojo vključenostjo v lokalno skupnost prebivalcem omogočajo pridobivanje novih znanj, spretnosti in veščin. Skrbijo tako za podporo prebivalcem pri uspešnem obvladovanju različnih situacij in tako njihovo večjo kakovost življenja, vključenost v lokalno skupnost, uresničevanje pravic (državljanskih, socialnih, potrošniških itn.), kakor tudi podporo pri uresničevanju ciljev organizacij v lokalni skupnosti.

Preko knjižnic se uresničujejo potenciali vseh deležnikov v okolju, osebni napredek in napredek pridobitnih in nepridobitnih organizacij, dvig družbene kohezije, izboljšanje možnosti v življenju, poklicu in poslovanju, izenačevanje možnosti za namen preseganja prikrajšanosti in vrzeli.

Ne nazadnje knjižnice skrbijo tudi za večjo informiranost o zdravju, sprejemanju utemeljenih odločitev glede zdravja in boljše zdravstveno stanje.

Združenje splošnih knjižnic, Ministrstvo za kulturo in Skupnost občin Slovenije vsako leto podeljuje občinam na podlagi javnega natečaja naziv Branju prijazna občina. Več o projektu in nagrajencih najdete tukaj.