Skok na glavno vsebino

Knjižnica v lokalni skupnosti

Knjižnica v lokalni skupnosti

Uporabniki > Storitve > Knjižnica v lokalni skupnosti


Splošna knjižnica je s proaktivnim delovanjem dejavnik razvoja lokalne skupnosti in daje poudarek na ugotavljanju in predvidevanju potreb prebivalcev v lokalni skupnosti. Knjižnica načrtuje svojo dejavnost v dialogu z lokalno skupnostjo in njenimi prebivalci.

Knjižnice so vključene v življenje lokalne skupnosti, odgovarjajo na vprašanja različnih zahtevnosti za različne namene kot verodostojni ponudnik informacij v okviru svojih razpoložljivih virov. Same ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci zbirajo informacije o organizacijah, storitvah in dogajanju v lokalni skupnosti za namen ozaveščanja in informiranja in informacije posreduje prebivalcem. Zagotavljajo informacije, pomoč in usposabljanje za posameznike, organizacije na posameznih področjih (poslovanje, zdravje, zaposlovanje itn.).

S svojo vključenostjo v lokalno skupnost prebivalcem omogočajo pridobivanje novih znanj, spretnosti in veščin. Skrbijo tako za podporo prebivalcem pri uspešnem obvladovanju različnih situacij in tako njihovo večjo kakovost življenja, vključenost v lokalno skupnost, uresničevanje pravic (državljanskih, socialnih, potrošniških itn.), kakor tudi podporo pri uresničevanju ciljev organizacij v lokalni skupnosti.

Preko knjižnic se uresničujejo potenciali vseh deležnikov v okolju, osebni napredek in napredek pridobitnih in nepridobitnih organizacij, dvig družbene kohezije, izboljšanje možnosti v življenju, poklicu in poslovanju, izenačevanje možnosti za namen preseganja prikrajšanosti in vrzeli.

Ne nazadnje knjižnice skrbijo tudi za večjo informiranost o zdravju, sprejemanju utemeljenih odločitev glede zdravja in boljše zdravstveno stanje.

Projekti, namenjeni lokalni skupnosti

Knjižnica semen Logotip

Knjižnica semen

Knjižnica semen je eden od načinov ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, ki temelji na brezplačni izmenjavi semen. Z umeščenostjo knjižnic semen v javno knjižnico želimo knjižničarji izpostaviti svojo izobraževalno funkcijo, posameznika vzpodbuditi k aktivnemu delovanju v svoji skupnosti in k ohranitvi svoje kulturne in naravne dediščine (in semena to so!), pa tudi k ustvarjanju vezi med člani skupnosti.

Knjižnica semen je na voljo v naslednjih knjižnicah:  Goriška knjižnica Franceta Bevka, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Mestna knjižnica Izola, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Knjižnica Črnomelj, krajevna knjižnica Semič, Ljudska knjižnica MetlikaKnjižnica SevnicaKnjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

Branju prijazna občina logotip

Branju prijazna občina

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.
Združenje splošnih knjižnic, Ministrstvo za kulturo in Skupnost občin Slovenije vsako leto podeljuje občinam na podlagi javnega natečaja naziv Branju prijazna občina. Več o projektu in nagrajencih najdete tukaj.