Skok na glavno vsebino

Knjižnica v lokalni skupnosti

Knjižnica v lokalni skupnosti

Uporabniki > Storitve > Knjižnica v lokalni skupnosti


Splošna knjižnica je s proaktivnim delovanjem dejavnik razvoja lokalne skupnosti in daje poudarek na ugotavljanju in predvidevanju potreb prebivalcev v lokalni skupnosti. Knjižnica načrtuje svojo dejavnost v dialogu z lokalno skupnostjo in njenimi prebivalci.

Knjižnice so vključene v življenje lokalne skupnosti, odgovarjajo na vprašanja različnih zahtevnosti za različne namene kot verodostojni ponudnik informacij v okviru svojih razpoložljivih virov. Same ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci zbirajo informacije o organizacijah, storitvah in dogajanju v lokalni skupnosti za namen ozaveščanja in informiranja in informacije posreduje prebivalcem. Zagotavljajo informacije, pomoč in usposabljanje za posameznike, organizacije na posameznih področjih (poslovanje, zdravje, zaposlovanje itn.).

S svojo vključenostjo v lokalno skupnost prebivalcem omogočajo pridobivanje novih znanj, spretnosti in veščin. Skrbijo tako za podporo prebivalcem pri uspešnem obvladovanju različnih situacij in tako njihovo večjo kakovost življenja, vključenost v lokalno skupnost, uresničevanje pravic (državljanskih, socialnih, potrošniških itn.), kakor tudi podporo pri uresničevanju ciljev organizacij v lokalni skupnosti.

Preko knjižnic se uresničujejo potenciali vseh deležnikov v okolju, osebni napredek in napredek pridobitnih in nepridobitnih organizacij, dvig družbene kohezije, izboljšanje možnosti v življenju, poklicu in poslovanju, izenačevanje možnosti za namen preseganja prikrajšanosti in vrzeli.

Ne nazadnje knjižnice skrbijo tudi za večjo informiranost o zdravju, sprejemanju utemeljenih odločitev glede zdravja in boljše zdravstveno stanje.

Projekti, namenjeni lokalni skupnosti

Branju prijazna občina logotip

Branju prijazna občina

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.
Združenje splošnih knjižnic, Ministrstvo za kulturo in Skupnost občin Slovenije vsako leto podeljuje občinam na podlagi javnega natečaja naziv Branju prijazna občina. Več o projektu in nagrajencih najdete tukaj.