Skok na glavno vsebino

Promocija splošnih knjižnic

Promocija splošnih knjižnic

Združenje splošnih knjižnic > Promocija splošnih knjižnic


20. novembra 2023

Podelitev nagrad Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2023

Moja knjižnica praznuje! Teden splošnih knjižnic - 20. do 24. november 2023. Knjižnica, ključ do širokih obzorij.

Združenje splošnih knjižnic na današnji dan podeli nagrade najboljšim knjižničnim projektom, ki so nastali v obdobju zadnjih treh let.

V ponedeljek, 20. novembra, je dan slovenskih splošnih knjižnic. Na ta dan bodo na prireditvi v Centru Rog v Ljubljani podeljene nagrade za najboljše projekte v splošnih knjižnicah. Izmed štirinajstih prijavljenih projektov je komisija pri Združenju splošnih knjižnic letos izbrala dva, ki  izkazujeta  inovativen pristop pri oblikovanju storitev za ranljive ciljne skupine uporabnikov in s tem kažeta na proaktivno delovanje knjižnic v zahtevnih in stalno spreminjajočih se razmerah.

Nagrado prejmeta:

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem za storitev »Osebni knjižničar«.

Ugotovitev knjižnice, da pri uporabnikih ranljivih ciljnih skupin obstaja izrazita potreba po bolj osebnem stiku s knjižničarjem oz. knjižničarko, je navedla na odločitev za uvedbo storitve osebni knjižničar. Storitev je namenjena vsem, ki imajo težave z vzpostavljanjem socialnih stikov in v določenem okolju potrebujejo vnaprej znane ali predvidljive situacije. Z uporabo te storitve ima  uporabnik možnost, da ga v knjižnici vedno sprejme njegov osebni knjižničar, ki bolje pozna njegove interese in ovire ter mu zato bolj kvalitetno svetuje. S tem uporabniki spoznajo, kaj knjižnica pomeni in postajajo enakopravni, polnomočni samostojni obiskovalci knjižnice in enakopravno dostopajo do informacij, gradiva in različnih storitev in dejavnosti.  Ne voljo je OBRAZLOŽITEV nagrade.

 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož  je s projektom  ZA KULTURNO VKLJUČEVANJE BREZ MEJA IN OMEJITEV  bistveno vplivala na življenje ciljne skupine migrantov iz Ukrajine. S pričetkom ruske invazije na Ukrajino se je na območje zateklo večje število ukrajinskih državljanov, predvsem mater z otroki. Zavedanje, da njihova stiska ni le ekonomska, saj so s selitvijo izgubili domače socialne stike in stik z lastno kulturo ter se dnevno srečevali s povsem novim okoljem, jezikom in kulturo, je knjižnico spodbudilo k ukrepanju in spoznanju, da lahko knjižnica bistveno pripomore pri integraciji te skupine priseljencev, njihovi enakopravni aktivni udeležbi v različnih sferah družbenega življenja kot tudi pri spreminjanju pogleda same lokalne skupnosti nanje. Projekt je potekal v obliki novih aktivnosti, ustvarjenih specifično za to skupino uporabnikov, na katerih bi ti spletli vezi z lokalnim prebivalstvom, kot tudi vključevanja v že obstoječe projekte.  Na voljo je OBRAZLOŽITEV nagrade.

Skupina knjižničarjev KOK dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem z nagrado Združenja splošnih knjižnic za projekt "Osebni knjižničar".
Skupina knjižničark z nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljši projekt 2023: Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož za projekt ZA KULTURNO VKLJUČEVANJE BREZ MEJA IN OMEJITEV
Direktorica Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož z nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljši projekt 2023

14. novembra 2023

Teden splošnih knjižnic, 20. do 24. november 2023

Moja knjižnica praznuje! Teden splošnih knjižnic - 20. do 24. november 2023. Knjižnica, ključ do širokih obzorij.

Med 20. in 24. novembrom 2023 v knjižnicah po vsej Sloveniji praznujemo teden splošnih knjižnic. V teh dneh se bodo zvrstili različni  dogodki, s katerimi knjižničarji sporočamo uporabnikom, da jim knjižnice z opravljanjem svojega poslanstva ponujajo ključ do širokih obzorij.

Knjižnična dejavnost je v Sloveniji v različnih oblikah in pojavnostih namenjena vsem prebivalcem in knjižnice so z zelo razvejano knjižnično mrežo najbolj dostopne kulturne ustanove v slovenskem prostoru. Osnovno poslanstvo knjižnice je spodbujanje bralne kulture in bralne pismenosti, izobraževanje ter raziskovanje in varovanje kulturne dediščine za lokalna okolja. Splošne knjižnice so v pomoč vsem  članom družbe, da razvijajo lastne sposobnosti pri branju, pismenosti, ustvarjalnosti, uporabi sodobnih tehnologij, iskanju informacij in virov v strokovni literaturi, učenju in pridobivanju znanja, spoznavajo različne avtorje in leposlovna dela ter pridobivajo dodatna znanja o aktualnih temah v družbi.

Knjižničarji skozi vse leto, še posebej pa v tednu splošnih knjižnic, z različnimi dogodki v prostorih knjižnic in izven njihovih zidov izpostavljajo različne knjižnične storitve in teme, ki so pomemben del strategije razvoja splošnih knjižnic in nepogrešljive za odprto in odgovorno družbo ter omogočajo  prebivalcem dostop do širokih obzorij. S svojimi dejavnostmi spodbujajo socialno vključenost vseh  prebivalcev in omogočajo multikulturnost; podpirajo različne aktivnosti prebivalcev v lokalnem okolju in jih osveščajo o ciljih trajnostnega razvoja ter izobražujejo za dvig informacijske pismenosti; povezujejo se z različnimi ustanovami in s tem širijo svoje storitve;  z digitalnimi storitvami članom omogočajo hitrejšo in enostavnejšo uporabo knjižničnih storitev… Pestrost vsebin v knjižnicah omogoča raznolikost njihovih poslanstev, ki na široko odpirajo podlage za razvoj posameznika in ustvarjajo pogoje za njegovo tvorno vključevanje v družbo.

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic, je ob tem povedala: »Slovenske splošne knjižnice so sodobne proaktivne  kulturne ustanove, ki se znajo hitro prilagajati potrebam posameznika in družbe. So ves čas v dialogu s svojim ožjim in širšim okoljem, delujejo vzajemno in vedno znova iščejo nove priložnosti in poti do uporabnikov. Knjižnice so zaupanja vreden svet v malem, zelo pomemben svet, saj živimo in delamo v času, ko je zaupanje vrednota, ki izginja, knjižnice pa se jo trudijo ohranjati.«

Teden splošnih knjižnic se bo pričel  v ponedeljek, 20.11.2023, z dnevom splošnih knjižnic v Centru Rog v Ljubljani. Na ta dan bodo podeljene nagrade Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte, ki na poseben in inovativen način zbližujejo knjige in bralce, ter nagrade za tiste knjižničarje, ki bralcem kvalitetno pripovedujejo o knjigah na portalu Dobreknjige.si. Nagrajence in njihove projekte  bomo na ta dan podrobneje predstavili na dogodku, objavljenem na spletni strani https://www.knjiznice.si/

Moja knjižnica praznuje! Teden splošnih knjižnic - 20. do 24. november 2023. Knjižnica, ključ do širokih obzorij. Vabilo

Več informacij:
Združenje splošnih knjižnic
Vesna Horžen, predsednica
Adamičeva 15, Grosuplje
Tel. 01 290 94 20
E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si