Skok na glavno vsebino

O strani

O strani

O strani


Knjižnice.si je portal slovenskih splošnih knjižnic, ki na enem mestu združuje vse pomembne informacije o dejavnosti slovenskih splošnih knjižnic. Namen portala je nuditi celovite informacije o delovanju slovenskega splošnega knjižničarstva najširši domači in tuji javnosti. S strokovnimi informacijami podpira profesionalno delovanje in razvoj slovenskega knjižničarstva ter krepi pojavnost splošnih knjižnic v virtualnem okolju.

Portal so leta 2019 ob finančni podpori Ministrstva za kulturo in v okviru Združenja splošnih knjižnic oblikovali knjižničarji  iz osrednjih območnih knjižnic Maribor, Celje, Koper in Ljubljana.

Portal upravlja Mariborska knjižnica v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic in osrednjimi območnimi knjižnicami.

Za vsebino in razvoj portala skrbi uredniški odbor:

Anka Rogina (glavna urednica), Mariborska knjižnica, anka.rogina@mb.sik.si
Primož Potočnik (namestnik glavne urednice), Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, primoz.potocnik@knjiznica-ptuj.si
Matej Strgaršek, Združenje splošnih knjižnic, matej.strgarsek@zdruzenje-knjiznice.si
Tjaša Jazbec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, tjasa.jazbec@knjiznica-koper.si
Petra Kovič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, petra.kovic@kmj.si
Neža Molnar, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, neza.molnar@knjiznica-ravne.si
Lea Očko, Osrednja knjižnica Celje, lea.ocko@knjiznica-celje.si
Manja Pergar, Goriška knjižnica Franceta Bevka, manja.pergar@gkfb.si
Bojan Režonja, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, bojan.rezonja@ms.sik.si
mag. Ana Zdravje, Mestna knjižnica Ljubljana, ana.zdravje@mklj.si
Jana Zeni Bešter, Mestna knjižnica Kranj, jana.bester@mkk.si

Naslov uredništva:

naslov: Mariborska knjižnica, Uredniški odbor portala Knjižnice.si, Rotovški trg 2, 2000 Maribor
e-mail: portal.knjiznice.si@mb.sik.si
kontaktna oseba: Anka Rogina
tel.: +386 2 23 52 139

 

ISSN 2820-6738