Skok na glavno vsebino

O strani

O strani

O strani


Knjižnice.si je portal slovenskih splošnih knjižnic, ki na enem mestu združuje vse pomembne informacije o dejavnosti slovenskih splošnih knjižnic. Namen portala je nuditi celovite informacije o delovanju slovenskega splošnega knjižničarstva najširši domači in tuji javnosti. S strokovnimi informacijami podpira profesionalno delovanje in razvoj slovenskega knjižničarstva ter krepi pojavnost splošnih knjižnic v virtualnem okolju.

Portal so leta 2019 ob finančni podpori Ministrstva za kulturo in v okviru Združenja splošnih knjižnic oblikovali knjižničarji  iz osrednjih območnih knjižnic Maribor, Celje, Koper in Ljubljana.

Portal upravlja Mariborska knjižnica v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic in osrednjimi območnimi knjižnicami.

Za vsebino in razvoj portala skrbi uredniški odbor:

Anka Rogina (glavna urednica), Mariborska knjižnica, anka.rogina@mb.sik.si
Urška Bonin (namestnica glavne urednice), Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, urska.bonin@gmail.com
mag. Aleš Klemen (moderator forumov), Mestna knjižnica Ljubljana, ales.klemen@mklj.si
Andra Bernik, Mestna knjižnica Kranj, andra.bernik@mkk.si
Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic, vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si
Polonca Kavčič, Goriška knjižnica Franceta Bevka, polonca.kavcic@gkfb.si
Klementina Kolarek, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Klementina.Kolarek@nm.sik.si
Petra Makuc, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, petra.makuc@rav.sik.si
Lea Očko, Osrednja knjižnica Celje, lea.ocko@knjiznica-celje.si
Primož Potočnik, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, primoz.potocnik@knjiznica-ptuj.si
dr. Klaudija Sedar, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, klaudija.sedar@guest.arnes.si
dr. Andreja Videc, Osrednja knjižnica Celje, andreja.videc@knjiznica-celje.si

Naslov uredništva:

naslov: Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor
e-mail: portal.knjiznice.si@mb.sik.si
kontaktna oseba: Anka Rogina
tel.: +386 2 23 52 139