Skok na glavno vsebino

Pridobivanje znanja

Pridobivanje znanja

Uporabniki > Storitve > Pridobivanje znanja


Pridobivanje znanja

Vseživljenjsko izobraževanje in učenje sta vse pomembnejša dejavnika razvoja posameznika in družbe kot celote. Potrebe po stalnem izpopolnjevanju in pridobivanju novega znanja in veščin iz lastnega interesa, zaradi zahtev dela ali formalnega izobraževanja so tako v Evropi kot v Sloveniji v porastu in se nenehno spreminjajo.

Splošne knjižnice skrbno spremljamo potrebe po izobraževanju v lokalnem okolju, uveljavljamo pozitiven odnos do učenja in spodbujamo prebivalce k učenju in h kritičnemu mišljenju. Pridobivanje znanja podpiramo z razvojem in ponudbo široke palete dejavnosti in storitev, namenjene vsem ciljnim skupinam uporabnikov, ki zajema predvsem:

  • zagotavljanje primernega knjižničnega gradiva, prostora in opreme za učenje,
  • svetovanje pri izboru gradiva in uporabi opreme, tematske poizvedbe in pripravo bibliografij,
  • svetovanje pri učenju in usmerjanje k različnim izobraževalnim programom ali oblikam,
  • storitve središča za samostojno učenje,
  • tečaje, delavnice in predavanja o različnih temah,
  • podporo skupinskim oblikam dela, organiziranim v okviru univerze za tretje življenjsko obdobje, študijskih krožkov ipd.,
  • podporo izmenjavi znanj med posamezniki,
  • priprave in vodenja po razstavah, tematska izpostavljanja gradiv, predstavitve lokalnih organizacij, ipd..

Bibliopedagoško delo

Bibliopedagoško delo - skupina otrok med policami

Vseživljenjsko učenje

Simbioza_kož_1

Spletne učilnice

Računalniška učilnica