Skok na glavno vsebino

Dobrodošli v slovenskih splošnih knjižnicah!

Knjižnično dejavnost opravlja 58 splošnih knjižnic, ki jo izvajajo v več kot tisoč manjših in večjih krajih po Sloveniji. Vse splošne knjižnice razpolagajo z 12 milijoni enot gradiva. Petina vsega prebivalstva Slovenije je članov splošnih knjižnic, na različne načine pa jih knjižnične storitve uporablja več kot polovica. Knjižnice so fizični in virtualni prostori učenja, prireditev, srečevanj, informacijska središča lokalnih skupnosti, prostori druženja, socialnega mreženja ter demokratičnega sooblikovanja družbe.

V Sloveniji je razvoj knjižnic usmerjen v inovativnost in proaktivnost, povezovanje v okolju, trajnostni razvoj, posodobitev poslovnega modela in krepitev delovanja mreže knjižnic, v razvoj novih storitev, v pridobivanje znanj, potrebnih kot odgovor na neprestane spremembe v družbi ter v utrjevanje vloge knjižnice kot aktivnega partnerja v družbi.

Splošne knjižnice se predstavljajo v brošuri Blizu ljudem in v angleški različici v Close to People.

NE ZAMUDITE

V Mestni knjižnici Kranj bo 29. marca med 9. in 15. uro posvet Družinska pismenost = modra popotnica za življenje.

NE SPREGLEJTE

3. marca je bil v 28. številki UL RS objavljen Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe.

NE POZABITE

MKL organizira v sredo, 5. aprila simpozij Posebne knjige – posebne zgodbe. Prijavite se najkasneje do 29. marca!

DIGITALNO OPISMENJEVANJE

Priročnik za digitalno opismenjevanje prinaša osnovne podatke o storitvah, ki so široko uporabne za vse ljudi: e-uprava, e-zdravje, e-demokracija, e-bančništvo, e-davki, e-prostor, e-knjižnice, e-varnost idr.

 

Morda vas zanima

Dnevi evropske kulturne dediščine

33. Dnevi evropske kulturne dediščine in 11. Teden kulturne dediščine - grafična podoba

Digitalna bralnica - OBJEM

Projekt OBJEM - bralna pismenost

Opismenjevalnica

E-gradiva

Portal Družinska pismenost

Družinska pismenost logotip

Novice v lahkem branju

Lahko je brati logotip

Iščete ali ponujate izobraževanja za odrasle? Obiščite portal Kam po znanje!

Logotip spletnega portala Kam po znanje

DOBRE PRAKSE BRANJU PRIJAZNIH OBČIN

Branju prijazne občine se predstavljajo!

Oglejte si predstavitve občin Ormož, Novo mesto, Ptuj, Velenje, Ravne na Koroškem in Dobrepolje!

Organiziranost sistema

Skladno s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe je Slovenija razdeljena na deset knjižničnih območjih, v vsakem od njih pa izvaja posebne naloge ena osrednja območna knjižnica (OOK).

PREBERI VEČ

Število splošnih knjižnic

na območju 212 slovenskih občin

58

Skupno število lokacij

kjer opravljajo knjižnično dejavnost

276

Število bibliobusov

po Sloveniji

14
15-30 Mar

Izobraževanje knjižničarjev za poučevanje finančne pismenosti – osnovna in napredna raven

TRAJANJE: 2 dni KRAJ IZVEDBE: spletno okolje in NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1 TERMIN: 15. in 30. marec 2023 ČAS: 9:00 –16:00 UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem,...

[ preberi več ]
29 Mar

Posvetovanje Družinska pismenost = modra popotnica za življenje

V Mestni knjižnici Kranj bodo 29. marca 2023 organizirali posvet Družinska pismenost = modra popotnica za življenje. Na posvetovanju želijo odpreti razpravo o položaju družinske pismenosti v Sloveniji, raziskati,...

[ preberi več ]
29 Mar

Sam svoj lektor I, začetna delavnica

Vsebina: Na delavnici bomo obravnavali najpogostejše napake pri vabilih, plakatih in dopisih. Ponovili bomo pravilno uporabo vejice, preverili, kateri prislovi se pišejo skupaj in/ali narazen, ter ugotavljali, kako se...

[ preberi več ]

Prijava za knjižničarje

Registrirajte se za sodelovanje v forumu!

PRIJAVI SE