Skok na glavno vsebino

Slovenske splošne knjižnice

V Sloveniji je 58 splošnih knjižnic, ki v različnih organizacijskih oblikah izvajajo svojo dejavnost na več kot 1000 mestih po državi.

Splošne knjižnice se predstavljajo v brošuri Blizu ljudem in v angleški različici v Close to People.

 Združenje splošnih knjižnic je prostovoljno in nepridobitno združenje pravnih oseb – splošnih knjižnic na območju Republike Slovenije, ki se združujejo zaradi skupnih interesov na področju knjižnične dejavnosti. Združenje zastopa interese splošnih knjižnic na področju politik, strategij in upravljanja. Vse slovenske splošne knjižnice so članice združenja.

NE ZAMUDITE

Spremljajte aktualne dogodke!

NE SPREGLEJTE

ZSK je objavilo razpis za nagrado za najboljše projekte splošnih knjižnic v letu 2020

NE POZABITE

Poglejte urnik strokovnih izobraževanj!

Organiziranost sistema

Skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe je Slovenija razdeljena na deset knjižničnih območjih, v vsakem od njih pa izvaja posebne naloge ena osrednja območna knjižnica (OOK).

PREBERI VEČ

Število splošnih knjižnic

na območju 212 slovenskih občin

58

Skupno število lokacij

kjer opravljajo knjižnično dejavnost

273

Število bibliobusov

po Sloveniji

13
28-02 Sep-Oct

Tečaj za začetnike v stroki – Modul 1: Knjižnično gradivo in knjižnice

Tečaj je namenjen začetnikom v knjižničarski stroki. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna. CILJ: Udeležence seznaniti z osnovami knjižničarske stroke, razvojem in delovanjem...

[ preberi več ]
30 Sep

Športajmo in berimo

Mariborska knjižnica je letos nosilka nacionalnega medresorskega programa za spodbujanje branja med mladimi športniki, ki ga Olimpijski komite Slovenije predstavlja pod imenom #športajmoinberimo. Vodilo programa je povezati mlade in...

[ preberi več ]
01 Oct

Kako pripravim ustvarjalno delavnico: od ideje do izvedbe

Vsebina: Vsak človek ima prirojeno ustvarjalnost, ki pa jo je treba skrbno negovati, da raste in se razvija… Toda, kako v morju možnosti izbrati prave ideje, metode, aktivnosti in...

[ preberi več ]

Prijava za knjižničarje

Registrirajte se za sodelovanje v forumu!

PRIJAVI SE