Skok na glavno vsebino

Slovenske splošne knjižnice

Knjižnično dejavnost opravlja 58 splošnih knjižnic, ki jo izvajajo v več kot tisoč manjših in večjih krajih po Sloveniji. Vse splošne knjižnice razpolagajo z 12 milijoni enot gradiva, letno jih obišče več kot 10 milijonov obiskovalcev. Četrtina vsega prebivalstva Slovenije je članov splošnih knjižnic, na različne načine pa knjižnične storitve uporablja več kot polovica prebivalcev RS. Vsak član knjižnice si v povprečju izposodi 50 enot gradiva na leto ter lahko izbira med 480 prireditvami, ki jih letno organizira vsaka od 58 osrednjih knjižnic. Knjižnice so kot fizični in virtualni prostori učenja, prireditev, srečevanja in navdiha v lokalni skupnosti, informacijski centri ali tretji postori druženja, socialnega mreženja in demokratičnega sodelovanja.

V Sloveniji je razvoj knjižnic usmerjen v posodobitev poslovnega modela in krepitev delovanja mreže knjižnic, v razvoj novih storitev, v  pridobivanje znanj, potrebnih kot odgovor na neprestane spremembe v družbi ter v utrjevanje vloge knjižnice kot aktivnega partnerja v družbi.

Splošne knjižnice se predstavljajo v brošuri Blizu ljudem in v angleški različici v Close to People.

NE ZAMUDITE

Razpisan je literarno-ustvarjalni natečaj Ni hec!

NE SPREGLEJTE

Kolegi iz Mestne knjižnice Ljubljana in Slovenske sekcije IBBY so ob 110. obletnici rojstva Kristine Brenkove pripravili zanimivo brošuro s 110 bralnimi predlogi, ki se navezujejo na delo avtorice.

NE POZABITE

Poglejte, kaj vse počnemo v splošnih knjižnicah!

 

KNJIŽNICE IZVEN IZDOV

Za vse, ki si želijo brati, pa iz takšnega ali drugačnega razloga ne morejo v knjižnico, smo se knjižničarji odpravili k njim, ven iz lastnih stavb.

 

Morda vas zanima

Festival literature sveta Fabula

Festival literature sveta Fabula 2021

Intervju z Ireno Jovevo

Intervju Maje Vunšek z EU poslanko Ireno Jovevo.

EBLIDINO poročilo

EBLIDA publikacije

Portal Družinska pismenost

Družinska pismenost logotip

Promoviramo branje

Slovenia loves reading publikacija IBBY

Novice v lahkem branju

Lahko je brati logotip

Dnevi evropske kulturne dediščine

Dnevi evropske kulturne dediščine

BRALNI KLUBI, ZNAČKE IN TEKMOVANJA

V splošnih knjižnicah delujejo številne bralne skupine, klubi, čajanke, krožki, bralne značke za odrasle in tudi bralna tekmovanja.

 

Organiziranost sistema

Skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe je Slovenija razdeljena na deset knjižničnih območjih, v vsakem od njih pa izvaja posebne naloge ena osrednja območna knjižnica (OOK).

PREBERI VEČ

Število splošnih knjižnic

na območju 212 slovenskih občin

58

Skupno število lokacij

kjer opravljajo knjižnično dejavnost

273

Število bibliobusov

po Sloveniji

13
17-20 Apr

Libraries in the digital age (LIDA) 2021

Libraries in the Digital Age (LIDA) addresses the changing and challenging environment for libraries and information systems and services in the digital world. LIDA is an international biennial conference that...

[ preberi več ]
19 Apr

Optimizacija prikazovanja seznamov priporočenega gradiva na spletni strani

Vsebina: Cilj optimizacije je opuščanje urejanja, oblikovanja priporočenega gradiva v sezname ali tabele, kjer to nima posebnega namena in ga nadomestiti z aktivno povezavo na katalog COBISS+. Naslove, ki...

[ preberi več ]
20 Apr

Word 2019 I, začetna delavnica

Vsebina: Kako lahko uporabljamo Word 2019 v knjižnici, osnove vnašanja in oblikovanja besedila, uporaba slogov, vstavljanje tabel in fotografij, številčenje strani, glava in noga, shranjevanje, postavitev strani in priprava...

[ preberi več ]

Prijava za knjižničarje

Registrirajte se za sodelovanje v forumu!

PRIJAVI SE