Skok na glavno vsebino

Slovenske splošne knjižnice

V Sloveniji je 58 splošnih knjižnic, ki v različnih organizacijskih oblikah izvajajo svojo dejavnost na več kot 1000 mestih po državi.

Splošne knjižnice se predstavljajo v brošuri Blizu ljudem in v angleški različici v Close to People.

 Združenje splošnih knjižnic je prostovoljno in nepridobitno združenje pravnih oseb – splošnih knjižnic na območju Republike Slovenije, ki se združujejo zaradi skupnih interesov na področju knjižnične dejavnosti. Združenje zastopa interese splošnih knjižnic na področju politik, strategij in upravljanja. Vse slovenske splošne knjižnice so članice združenja.

NE ZAMUDITE

Spremljajte aktualne dogodke!

NE SPREGLEJTE

Na voljo so predstavitve in posnetki s spletnih dogodkov!

NE POZABITE

Poglejte urnik strokovnih izobraževanj!

Morda vas zanima

Organiziranost sistema

Skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe je Slovenija razdeljena na deset knjižničnih območjih, v vsakem od njih pa izvaja posebne naloge ena osrednja območna knjižnica (OOK).

PREBERI VEČ

Število splošnih knjižnic

na območju 212 slovenskih občin

58

Skupno število lokacij

kjer opravljajo knjižnično dejavnost

273

Število bibliobusov

po Sloveniji

13
03 Nov

Kako pripravim prireditev oziroma dogodek za odrasle

Vsebina: Delavnica udeležencem omogoči izkušnjo načrtovanja dogodka ob uporabi sheme, ki zagotavlja pravočasno načrtovanje, pregled poteka posameznih faz (časovnice), določi kritično pot (zaporedje nalog, na način, da se omogoči...

[ preberi več ]
03 Nov

Kako pripravim razstavo, nadaljevalna delavnica (PRESTAVLJENO V 2021)

Vsebina: Priprava razstave je povezana z vrsto izzivov, ki postanejo bolj obvladljivi, če pri tem uporabimo katero od metod, začinjenih z obilico izkušenj in praktičnih nasvetov. Oboje bosta, ne...

[ preberi več ]
05 Nov

Strategije iskanja neknjižnega gradiva

Vsebina: Enodnevna delavnica je namenjena knjižničarjem, ki želijo pridobiti ali nadgraditi znanja na področju iskanja neknjižnega gradiva v katalogu MKL. Poudarek je na formalnem in vsebinskem delu zapisa v...

[ preberi več ]

Prijava za knjižničarje

Registrirajte se za sodelovanje v forumu!

PRIJAVI SE