Skok na glavno vsebino

Slovenske splošne knjižnice

Knjižnično dejavnost opravlja 58 splošnih knjižnic, ki jo izvajajo v več kot tisoč manjših in večjih krajih po Sloveniji. Vse splošne knjižnice razpolagajo z 12 milijoni enot gradiva, letno jih obišče več kot 10 milijonov obiskovalcev. Četrtina vsega prebivalstva Slovenije je članov splošnih knjižnic, na različne načine pa knjižnične storitve uporablja več kot polovica prebivalcev RS. Vsak član knjižnice si v povprečju izposodi 50 enot gradiva na leto ter lahko izbira med 480 prireditvami, ki jih letno organizira vsaka od 58 osrednjih knjižnic. Knjižnice so kot fizični in virtualni prostori učenja, prireditev, srečevanja in navdiha v lokalni skupnosti, informacijski centri ali tretji postori druženja, socialnega mreženja in demokratičnega sodelovanja.

V Sloveniji je razvoj knjižnic usmerjen v posodobitev poslovnega modela in krepitev delovanja mreže knjižnic, v razvoj novih storitev, v  pridobivanje znanj, potrebnih kot odgovor na neprestane spremembe v družbi ter v utrjevanje vloge knjižnice kot aktivnega partnerja v družbi.

Splošne knjižnice se predstavljajo v brošuri Blizu ljudem in v angleški različici v Close to People.

NE ZAMUDITE

V času epidemije so knjižnice za vas pripravljale virtualne vsebine. Poglejte na spodnjem delu strani!

NE SPREGLEJTE

Objavljen je poziv knjižnicam za podelitev statusa kompetenčnega centra, ki ga je v okviru Združenja splošnih knjižnic pripravila komisija za kompetenčne centre. Poziv z vlogo je objavljen na strani Razpisi, na zavihku Pozivi.

NE POZABITE

Poglejte, kaj vse počnemo v splošnih knjižnicah!

 

KNJIŽNICE IZVEN IZDOV

Za vse, ki si želijo brati, pa iz takšnega ali drugačnega razloga ne morejo v knjižnico, smo se knjižničarji odpravili k njim, ven iz lastnih stavb.

 

Morda vas zanima

Prvi rojstni dan Obrazov slovenskih pokrajin!

Berem zlahka

Berem zlahka

Portal Družinska pismenost

Družinska pismenost logotip

Promoviramo branje

Slovenia loves reading publikacija IBBY

Novice v lahkem branju

Lahko je brati logotip

Dnevi evropske kulturne dediščine

Dnevi evropske kulturne dediščine

BRALNI KLUBI, ZNAČKE IN TEKMOVANJA

V splošnih knjižnicah delujejo številne bralne skupine, klubi, čajanke, krožki, bralne značke za odrasle in tudi bralna tekmovanja.

 

Organiziranost sistema

Skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe je Slovenija razdeljena na deset knjižničnih območjih, v vsakem od njih pa izvaja posebne naloge ena osrednja območna knjižnica (OOK).

PREBERI VEČ

Število splošnih knjižnic

na območju 212 slovenskih občin

58

Skupno število lokacij

kjer opravljajo knjižnično dejavnost

273

Število bibliobusov

po Sloveniji

13
08 Sep

Delo s starejšimi

Vsebina: Staranje kot naravni proces (spoznati naravno staranje in značilnosti starostnika), najpogostejša bolezenska stanja v starosti (spoznati demenco in možgansko kap: znake, specifiko in način pristopa v komunikaciji), prilagoditve...

[ preberi več ]
14 Sep

Mentorsko delo in podpora kandidatom v času priprave na bibliotekarski izpit

Tečaj je namenjen mentorjem kandidatov za bibliotekarski izpit. CILJI: Udeležence seznaniti z nalogami in vlogo mentorja v času strokovnega usposabljanja kandidata in pri pripravi pisne naloge za bibliotekarski izpit. VSEBINA:...

[ preberi več ]
14 Sep

Slovanski fokus: poljska, češka in slovaška književnost (PRESTAVLJENO NA 14. 9. 2021)

Vsebina: V okviru ciklusa izobraževalnih dogodkov Slovanski fokus želimo iz različnih zornih kotov osvetliti književnosti slovanskih dežel. Na prvem srečanju bo naš fokus na literaturi zahodnoslovanskih dežel – Češke,...

[ preberi več ]

Prijava za knjižničarje

Registrirajte se za sodelovanje v forumu!

PRIJAVI SE