Skok na glavno vsebino

Domoznanska dejavnost

Domoznanska dejavnost

Uporabniki > Storitve > Domoznanska dejavnost


Splošne knjižnice v okviru domoznanske dejavnosti zbiramo, obdelujemo, varujemo in posredujemo gradivo o lokalni skupnosti v kateri delujemo. V domoznanske zbirke vključujemo knjižnično gradivo, ki izpolnjuje vsaj enega od kriterijev, ki se navezujejo na območje, katerega knjižnica pokriva s svojo domoznansko dejavnostjo:

 

  • se po vsebini nanaša na območje,
  • je nastalo na tem območju,
  • so ga ustvarili avtorji s tega območja.

Poleg domoznanskih zbirk, splošne knjižnice pogosto hranimo tudi nekatere posebne zbirke, kot so npr. zbirke redkih tiskov, slikovnega gradiva in zapuščine.

Domoznansko gradivo in dejavnost splošne knjižnice predstavljamo v okviru bibliopedagoške dejavnosti, prireditev in dogodkov, z razstavami, publicistično dejavnostjo in drugimi aktivnostmi.

V zadnjih desetletjih je pomembno vlogo pri razvoju domoznanske dejavnosti odigrala digitalizacija. Slovenske splošne knjižnice smo digitalizacijo prepoznale kot pomembno orodje za približevanje svojih zbirk širšemu krogu prebivalstva. Domoznansko gradivo digitaliziramo, omogočamo in spodbujamo objavljanje gradiva na spletu, bodisi z izgradnjo lastnih domoznanskih portalov ali z objavo digitaliziranega knjižničnega gradiva na uveljavljenih nacionalnih portalih.

 

Portali z domoznansko vsebino

domoznanska dejavnost - kamra

Kamra

Domoznanski spletni portal Kamra združuje domoznanske vsebine v obliki zgodb, obogatenih z multimedijskimi elementi, ki predstavljajo digitalizirano gradivo, novic in predstavitev sodelujočih organizacij. Ob enem v okviru Albuma Slovenije omogoča uporabnikom portala objavo in deljenje svojih osebnih spominov. Portal približuje bogastvo kulturne dediščine in dejavnosti, ki jih izvajamo knjižnice, arhivi in muzeji vsem prebivalcem Slovenije, s tem pa tudi promovira slovensko znanje in kulturo v svetu.

domoznanska dejavnost dlib

Digitalna knjižnica Slovenije

Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si zagotavlja dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Splošne knjižnice v njej objavljamo predvsem digitalizirano časopisje, knjige in neknjižni gradivo (zemljevide, notno gradivo, slikovno gradivo) itd.

Obrazi slovenskih pokrajin logotip-3

Obrazi slovenskih pokrajin

Portal Obrazi slovenskih pokrajin  je spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu, v katerega so združene biografije, ki so bile objavljene v regijskih leksikonih: Celjskozasavski.si,  Dolenjski biografski leksikon, Gorenjci. si, Koroški biografski leksikon, Pomurci.si, Primorci.si, Spodnjepodravci.si  in  Štajerci.si .