Skok na glavno vsebino

Domoznanska dejavnost

Domoznanska dejavnost

Uporabniki > Storitve > Domoznanska dejavnost


Slovenske splošne knjižnice v okviru domoznanske dejavnosti zbiramo, obdelujemo, varujemo in posredujemo gradivo o lokalni skupnosti, v kateri delujemo. V domoznanske zbirke vključujemo knjižnično gradivo, ki izpolnjuje vsaj enega od kriterijev, ki se navezujejo na območje, katerega knjižnica s svojo domoznansko dejavnostjo pokriva:
• se po vsebini nanaša na območje,
• je nastalo na tem območju,
• so ga ustvarili avtorji s tega območja.

Poleg domoznanskih zbirk splošne knjižnice pogosto knjižnično gradivo domoznanske narave organiziramo tudi v posebne zbirke, kot so npr. zbirke redkih tiskov, rokopisov, slikovnega gradiva, zapuščine in druge.

Domoznansko dejavnost, gradivo in storitve predstavljamo v okviru bibliopedagoških dejavnosti, prireditev in dogodkov, z razstavami, publicistično dejavnostjo in drugimi aktivnostmi. Domoznanci pa svoje delo strokovno razvijamo tudi na raznih posvetovanjih, med katerimi posebno mesto zaseda Domfest – festival domoznanstva, na katerem predstavljamo svoje delo, projekte, delimo izkušnje, dobre prakse in tudi težave, stremimo s skupnimi močmi k razvoju domoznanske dejavnosti.

Na festivalih domoznanstva se srečujemo praviloma na dve leti od leta 2009, vsakokrat v drugi osrednji območni knjižnici.

Portali z domoznansko vsebino

domoznanska dejavnost - kamra

Kamra

Domoznanski spletni portal Kamra združuje domoznanske vsebine v obliki zgodb, obogatenih z multimedijskimi elementi, ki predstavljajo digitalizirano gradivo, novic in predstavitev sodelujočih organizacij. Ob enem v okviru Albuma Slovenije omogoča uporabnikom portala objavo in deljenje svojih osebnih spominov. Portal približuje bogastvo kulturne dediščine in dejavnosti, ki jih izvajamo knjižnice, arhivi in muzeji vsem prebivalcem Slovenije, s tem pa tudi promovira slovensko znanje in kulturo v svetu.

domoznanska dejavnost dlib

Digitalna knjižnica Slovenije

Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si zagotavlja dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Splošne knjižnice v njej objavljamo predvsem digitalizirano časopisje, knjige in neknjižno gradivo (zemljevide, notno gradivo, slikovno gradivo) itd.

Obrazi slovenskih pokrajin logotip-3

Obrazi slovenskih pokrajin

Portal Obrazi slovenskih pokrajin  je spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu. Vključuje biografije osebnosti, ki so bile rojene v posamezni pokrajini ali v zamejstvu in po svetu, so tam živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje. Vanj so združene biografije iz nekdanjih regijskih leksikonov: Celjskozasavski.si,  Dolenjski biografski leksikon, Gorenjci.si, Koroški biografski leksikon, Pomurci.si, Primorci.si, Spodnjepodravci.si  in  Štajerci.si .