Skok na glavno vsebino

Statistični podatki

Statistični podatki

Sistem splošnih knjižnic > Statistični podatki


V Sloveniji je v letu 2022 delovalo 58 splošnih knjižnic, ki so imele skupaj 283 krajevnih knjižnic oz. enot in 13 bibliobusov. Skupaj so opravljale dejavnost v 205 občinah, obstaja pa tudi 7 občin, kjer ni knjižnične dejavnosti. V knjižnice je bilo včlanjenih 411.627 članov, kar predstavlja 19,4 % celotnega prebivalstva Slovenije. Člani so knjižnice obiskali 7.615.451-krat. Splošne knjižnice so v letu 2022 imele v svojih zbirkah skupaj 12.119.083 enot knjižničnega gradiva, ki so si ga člani izposodili 19.660.882-krat. V knjižnicah je zaposlenih 1.212 ljudi za polni delovni čas. Za svoje delovanje so splošne knjižnice v letu 2022 porabile 59,8 milijonov EUR.

Statistične podatke o delovanju slovenskih splošnih knjižnic zbira Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje v okviru Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK). Podatke prispevajo vse splošne knjižnice s pomočjo vmesnika BibSiSt. Oddelek za raziskave v NUK podatke v tekočem letu obdela in jih objavi na spletni strani NUK – BibSiSt, pa tudi v obliki publikacije Slovenske knjižnice v številkah.

Številke nam natančno opišejo stvari, a nam kljub temu vedno ne dajo jasne slike. Šele deleži, relativne vrednosti in trendi dajo jasnejšo predstavo.

Statistični podatki slovenskih knjižnic

Nekatere statistične podatke o slovenskih splošnih knjižnicah lahko najdete tukaj. Vir vseh podatkov je BibSiSt Online.

Podrobnosti

Public libraries 2030

Primerjave statističnih podatkov s področja splošnega knjižničarstva za države članice Evropske unije najdemo na strani Public libraries 2030.

Podrobnosti

IFLA Library map of the World

Za knjižnice v svetu najdemo nekatere reprezentativne podatke na strani IFLA Library map of the World.

Podrobnosti