Skok na glavno vsebino

Vključevanje v družbo

Vključevanje v družbo

Uporabniki > Storitve > Vključevanje v družbo


Socialna izključenost je eden večjih problemov sodobne družbe. Splošne knjižnice smo v svojem okolju nadvse pomembna socialna stičišča, saj smo brez zadržkov na voljo vsem članom skupnosti, ne glede na raso, narodno pripadnost, starost, spol, vero, jezik, invalidnost, socialni položaj, zaposlitev in stopnjo izobrazbe.

Knjižnice s svojimi storitvami pomagamo vsem članom skupnosti,  še posebej pa ranljivim skupinam prebivalcev, da izboljšajo kvaliteto svojega življenja in da se čim bolj enakopravno vključijo v družbeno življenje. V ta namen zagotavljamo

  • ustrezen medsebojni odnos, ki zagotavlja dostojanstvo in sprejetost za ranljive skupine prebivalcev
  • uporabnikom varen in prijazen prostor, tudi za ranljive skupine prebivalcev
  • knjižnično gradivo in storitve, ki so pomembni za socializacijo, integracijo ter za doseganje enakopravnosti v družbi
  • knjižnično gradivo in storitve, ki jih lahko uporabljajo ranljive skupine prebivalcev
  • ozaveščanje in informiranje o možnostih ter pravicah posameznika, pomoč, usposabljanje in napotitev na ustrezne organizacije (izvajalce storitev itn.)
  • podporo priseljencem pri učenju slovenskega jezika, spoznavanju slovenske kulture in družbene ureditve

 

Danes marsikomu marsičesa primanjkuje, hkrati pa je na svetu vedno več stvari. Tudi knjig je toliko, da celo ljudje, za katere niso predrage, nimajo ne prostora ne razloga, da bi kopičili vse, kar si želijo prebrat. Za družbo, v kateri živimo, je to, da v javnih knjižnicah lahko vsakdo pride v stik z viri informacij in zabave, tako neprecenljivo, da ne bi smel nihče niti pomislit, kako bi tudi njih podredil logiki navideznega profita. Knjižnice so namreč ene redkih ustanov, ki brez socialnih razlik skrbijo za boljšo sedanjost in prihodnost.

Andrej Rozman Roza, pesnik

Vir: Slovenske splošne knjižnice : srečevanja z znanjem in domišljijo. Ribnica : Združenje splošnih knjižnic Slovenije, 2010

Premagujemo ovire

Premagujemo_ovire_2

Pomagamo pri branju

Tačke pomagačke

Za vse brez razlik

Za vse brez razlik