Skok na glavno vsebino

Bralna kultura in bralna pismenost

Bralna kultura in bralna pismenost

Uporabniki > Storitve > Bralna kultura in bralna pismenost


Prireditev v MKL ob kulturnem prazniku.

Bralna pismenost in bralna kultura sta ključna dejavnika človekovega razvoja, njegove ustvarjalnosti in kakovostnega preživljanja prostega časa. Skrb za njun razvoj kot estetske, etične, spoznavne, terapevtske in sprostitvene izkušnje je zato ena temeljnih nalog splošnih knjižnic. Bralno kulturo in pismenost podpiramo s široko paleto dejavnosti in storitev, namenjeno vsem ciljnim skupinam uporabnikov, ki zajema predvsem:

  • zagotavljanje raznovrstnih bralnih virov glede na interese in starostne oziroma razvojne skupine uporabnikov, tudi za uporabnike s posebnimi potrebami,
  • zagotavljanje pomoči pri uporabi knjižničnih storitev in iskanju knjižničnega gradiva ter svetovanje pri izbiri in uporabi gradiva za branje,
  • spodbujanje različnih oblik izmenjave bralnih izkušenj,
  • seznanjanje s sodobnimi kulturnimi tokovi,
  • sodelovanje pri izvajanju bibliosvetovanja (biblioterapije),
  • promoviranje pomena branja za razvoj posameznika in družbe,
  • spodbujanje medkulturnega dialoga, medgeneracijskega povezovanja in krepitve sodelovalne kulture.

Bralna priporočila

Literarni dogodki

Bralni klubi, značke in tekmovanja

Projekti za promocijo branja 01
Literarni_dogodki_01
Bralni_klubi_02

Medgeneracijsko in medkulturno povezovanje

Programi za razvoj bralnih in komunikacijskih veščin

Projekti za promocijo branja

DanMK2016_Blagajac50
Tačke pomagačke
Programi za razvoj bralnih veščin