Skok na glavno vsebino

Kompetenčni centri in kompetenčne vsebine

Kompetenčni centri in kompetenčne vsebine

Sistem splošnih knjižnic > Organiziranost > Kompetenčni centri in kompetenčne vsebine


Za poglobljeno poznavanje, razvoj in optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni ravni skrbijo KOMPETENČNI CENTRI, ki vpeljujejo nove skupne strokovne in razvojne rešitve z ustrezno usposobljenim kadrom in specializirano zbirko knjižničnega gradiva ter izobražujejo knjižnično osebje. Namen kompetenčnih centrov je poglobljeno strokovno in učinkovito delovanje ter razvoj splošnih knjižnic na posameznih področjih.

V slovenskem knjižničnem prostoru delujejo naslednji kompetenčni centri:

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

Kompetenčni center – Učni center, center za stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje knjižničarjev in strokovne javnosti;

Kompetenčni center Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, center za diseminacijo rezultatov strokovnega in raziskovalnega dela na področju mladinskega knjižničarstva in promocije branja.

Več o kompetenčnih centrih na https://www.mklj.si/kompetencni-centri/

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE NA KOROŠKEM

Kompetenčni center za lahko branje.
Lahko branje je proces in metoda komunikacije, ki pospešuje razvoj pismenosti ter ob socialnih in psiholoških pristopih v okolje vključuje osebe s težavami branja in pisanja.

Več o kompetenčnem centru na
https://www.knjiznica-ravne.si/
kompetencni_center_za_lahko_
branje/kompetencni_center/

 KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ

Kompetenčni center za domoznanstvo.
Cilj kompetenčnega centra je vsebinska koordinacija in poenotenje izvajanja domoznanske dejavnosti v splošnih knjižnicah, vpeljava novih strokovnih rešitev in dvig kakovosti izvajanja domoznanske dejavnosti na nacionalnem nivoju.

Več o kompetenčnem centru na
https://www.knjiznica-ptuj.si/o-knjiznici/kompetencni-center/

Kompetenčne vsebine

Osrednje območne knjižnice v okviru svojih letnih programov opravljajo tudi kompetenčne vsebine, ki jih prijavijo na poziv Ministrstva za kulturo. Vsebine omogočajo razvoj in optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic. Sem sodijo skupni portali (Dobreknjige.si, Kamra, Obrazi slovenskih pokrajin, Knjiznice.si) ter vsebine, ki so naštete v nadaljevanju.

Kompetenčne vsebine Naziv / rezultat Izvajalec
Spodbujanje bralne pismenosti 

 

Center za spodbujanje bralne pismenosti

Mariborska knjižnica

 

 

Spodbujanje bralne pismenosti Družinska pismenost Mestna knjižnica Kranj
Izobraževanje knjižničarjev in strokovne javnosti Koordinacija nalog Učnega centra MKL Mestna knjižnica Ljubljana
Izobraževanje knjižničarjev in strokovne javnosti Domfest 2022

Osrednja knjižnica Celje
Izobraževanje uporabnikov -izboljšanje dostopnosti do znanja in informacij (informacijsko opismenjevanje) Rastem z e-viri Goriška knjižnica Franceta Bevka
Izobraževanje uporabnikov -izboljšanje dostopnosti do znanja in informacij (informacijsko opismenjevanje) Opredelitev in razvoj delovanja splošnih knjižnic za dvig informacijske pismenosti Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Kreativno ustvarjanje (kakovostno preživljanje prostega časa) Mojstrovalnica Goriška knjižnica Franceta Bevka
Storitve  za posebne skupine uporabnikov v splošnih knjižnicah Knjižnična dejavnost in storitve za pripadnike romske skupnosti v splošnih knjižnicah Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Storitve  za posebne skupine uporabnikov v splošnih knjižnicah Posebne skupine uporabnikov v splošnih knjižnicah (seniorji 65+)

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Storitve  za posebne skupine uporabnikov v splošnih knjižnicah Lahko branje

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem
Mladinsko knjižničarstvo Pionirska – Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo (koordinacija) Mestna knjižnica Ljubljana
Izboljšanje organizacijskega modela izvajanja domoznanske dejavnosti Koordinacija domoznanske dejavnosti

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Usklajen razvoj in optimizacija področja IKT v splošnih knjižnicah Analiza stanja na področju IKT v splošnih knjižnicah

Osrednja knjižnica Celje
Usklajen razvoj in optimizacija področja IKT v splošnih knjižnicah Koordinacija dejavnosti na področju IKT Mariborska knjižnica