Skok na glavno vsebino

Financiranje

Financiranje

Sistem splošnih knjižnic > Financiranje


Financiranje splošnih knjižnic

Zagotavljanje knjižnične dejavnosti splošnih knjižnic, ki je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi izvirna naloga občin, določa Zakon o knjižničarstvu (Uradni list št. 87/1, 96/2, 92/15).

Vsaka občina mora zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi svojo knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem.

Splošne knjižnice pridobivajo sredstva za delo iz javnih sredstev, plačil uporabnikov za storitve javne službe, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov.

Sredstva za izvajanje javne službe splošne knjižnice zagotavlja ustanovitelj oziroma soustanovitelji in drugi pogodbeni partnerji.

Za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti prispeva država za splošne knjižnice delno sredstva za letni nakup knjižničnega gradiva in računalniško opremo.

Podatki o prihodkih splošnih knjižnic za leto 2018:

 

  • sredstva občin: 43.199.867 €
  • sredstva Ministrstva za kulturo: 3.169.298 €
  • lastni prihodki: članarine in drugi prihodki: 5.025.525 €
  • prihodki skupaj: 51.394.690 €
Financiranje knjižnic graf