Skok na glavno vsebino

Organiziranost

Organiziranost

Sistem splošnih knjižnic > Organiziranost


mreža knjižnic

Na območju 212 slovenskih občin deluje 58 splošnih knjižnic, ki so samostojne pravne osebe. Knjižnično dejavnost opravljajo na 283 lokacijah knjižnic in s 13 bibliobusi. Skupaj s premičnimi zbirkami opravljajo knjižnično dejavnost na 1.199 mestih v Sloveniji.

 

 

Splošne knjižnice so organizirane v mrežo, ko jo sestavljajo:

  • osrednje območne knjižnice, ki poleg izvajanja nalog za prebivalce gravitacijskega območja opravljajo še posebne naloge za širše območje
  • osrednje knjižnice, ki so praviloma največje enote splošne knjižnice, izvajajo storitve za prebivalce območja, na katerem delujejo;
  • krajevne knjižnice I in II, ki so organizacijske enote splošne knjižnice in so namenjene prebivalcem lokalnega okolja ali posameznim ciljnim oziroma interesnim skupinam prebivalcev;
  • potujoče knjižnice so organizacijske enote splošnih knjižnic in izvajajo knjižnično dejavnost z namenskim vozilom;
  • premične zbirke, ki so del knjižnične zbirke splošnih knjižnic in jih knjižnice za določen čas razporejajo po različnih lokacijah

Slovenske splošne knjižnice pripravljamo skupne projekte in nudimo poenotene storitve. Glavno skrb za njihovo delovanje in razvoj nosijo osrednje območne knjižnice, kjer so projekti oziroma storitve tudi nastali, nato pa se razširili v vse slovenske splošne knjižnice, da dosežejo vsakega njihovega obiskovalca.

Knjižnica nudi več promocijska akcija

V slovenske splošne knjižnice je včlanjenih skoraj pol milijona prebivalcev, ki knjižnice obiščejo skoraj 10 milijonkrat letno. V knjižnicah si izposojajo različno gradivo, obiskujejo prireditve, se udeležujejo izobraževanj, uporabljajo računalnike in internet, dostopajo do različnih baz podatkov, berejo časopise in revije.

Splošne knjižnice, ki pokrivajo obmejna območja, zagotavljajo dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako da jim omogočajo izposojo, v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami Slovencev v zamejstvu za njihove potrebe izvajajo nakup gradiv v Sloveniji ter pomagajo pri razvoju knjižnic slovenske manjšine v sosednjih državah. Več o sodelovanjih lahko preberete TUKAJ.

 

OSREDNJE OBMOČNE KNJIŽNICE

Skladno s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe je Slovenija razdeljena na deset knjižničnih območjih, v vsakem od njih pa izvaja posebne naloge ena osrednja območna knjižnica (OOK).

VEČ

KOMPETENČNI CENTRI IN KOMPETENČNE VSEBINE

Za poglobljeno poznavanje, razvoj in optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni ravni skrbijo KOMPETENČNI CENTRI.
Kompetenčne vsebine izvajajo osrednje območne knjižnice v obliki projektov.

VEČ