Skok na glavno vsebino

Razpisi in natečaji ZSK

Razpisi in natečaji ZSK

Združenje splošnih knjižnic > Razpisi in natečaji ZSK


22. septembra 2020

Nagrada Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2020

 

Združenje splošnih knjižnic že osmo leto zapored razpisuje nagrado za najboljše projekte z namenom spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic ter napredek na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic. Na razpis za nagrado lahko kandidira posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju.

Prijave pošljite do 21. oktobra 2020

po pošti na naslov

Združenje splošnih knjižnic
Adamičeva 15
1290 Grosuplje

in

po e-pošti na naslov (v Wordu)
vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si

 

Besedilo razpisa 2020

Prijavnica 2020 za projekte s področja storitev za uporabnike

Prijavnica 2020 za projekte na področju strokovnega dela knjižnice

6. februarja 2020

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020

 

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije  na svojih spletnih straneh objavljajo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:
– uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
– izboljšati zavest o pomenu branja;
– podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
– spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
– spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
– spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
– spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

 

Naziv Branju prijazna občina so pridobile naslednje občine:

2019

Cirkulane, Dobrepolje, Hoče-Slivnica, Mežica, Postojna, Polzela, Ravne na Koroškem, Ruše ter  Mestna občina Maribor in Mestna občina Velenje.

 

2018
Brežice, Mestna občina Celje, Divača, Dolenjske Toplice, Domžale, Grosuplje, Jesenice, Medvode, Vrhnika in Zreče.

2017
Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Kranj, Črna na Koroškem, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ivančna Gorica, Kamnik, Krško, Prevalje, Radovljica, Slovenske Konjice, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Šmartno pri Litiji, Velike Lašče, Trzin, Tržič in Žalec.

Združenje splošnih knjižnic že od leta 2013 razpisuje nagrado za najboljši projekt knjižnice ali skupine knjižnic, s katerim se je uvedla nova, inovativna storitev za uporabnike ali za projekt, s katerim se je uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte ali strokovna srečanja. ZSK želi z nagrado spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic ter pomemben napredek na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic.
Kandidira lahko posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, vendar je nosilka projekta splošna knjižnica.
Prvič so bile nagrade podeljene leta 2013 in od takrat se podeljujejo vsako leto.
Knjižnice, prejemnice nagrad:

2019
Mariborska knjižnica za projekt Hokejska bralna postava 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič za projekt Digitalno=realno=normalno

2018
Mestna knjižnica Grosuplje za projekt Literarno-glasbeni večeri Barve glasbe in besede
Knjižnica Srečka Vilharja Koper za projekt Berimo z rovko Črkolovko
Mestna knjižnica Kranj za projekt Družinska pismenost

2017
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota za projekt Obujamo dediščino v Porabju: pravljični večeri za odrasle

2016
Cankarjeva knjižnica Vrhnika za projekt Predstavitev krajevnih skupnosti občine Vrhnika v Cankarjevi knjižnici Vrhnika
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za projekt Ciklus izobraževanj »Vrednotenje književnosti v knjižničarstvu in razvoj bralne kulture«

2015
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za projekt Vzpostavitev vzajemnega spletnega portala s priporočilno kakovostno literaturo DOBREKNJIGE.SI
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za projekt Kamniške pravljične poti
Mestna knjižnica Ljubljana za projekt Avtomatizirano objavljanje podatkov o novem knjižničnem gradivu v Mestni knjižnici Ljubljana

2014
Ljudska knjižnica Metlika za projekt Bilo je …
Mestna knjižnica Ljubljana za projekt Knjižnica, srce mesta: vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic

2013
Mariborska knjižnica za projekt Darujem in berem