Skok na glavno vsebino

Razpisi in natečaji ZSK

Razpisi in natečaji ZSK

Združenje splošnih knjižnic > Razpisi in natečaji ZSK


22. septembra 2023

Nagrada Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2023

 

Združenje splošnih knjižnic razpisuje nagrado za najboljše projekte z namenom spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic ter napredek na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic.
Združenje splošnih knjižnic v letu 2023 podeljuje 2 nagradi za najboljša projekta knjižnice ali skupine knjižnic, s katerima se je:
  • uvedla nova, inovativna storitev za uporabnike
  • uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, uvedlo nove prakse vodenja, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte, strokovna srečanja…

Na razpis za nagrado lahko kandidira posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, vendar je nosilka projekta splošna knjižnica. Knjižnica svojo kandidaturo prijavi sama.

Vrednost vsake nagrade je 1.000 EUR, nagrado prejme knjižnica kot pravna oseba.

Možna je podelitev obeh nagrad ali samo ene, če komisija ni prejela prijave, ki ustreza kriterijem. Tudi v primeru, ko se podeli samo ena nagrada, je višina nagrade 1.000 EUR.

Prijave pošljite do vključno 23. oktobra 2023 po pošti na naslov 

 

Združenje splošnih knjižnic
Adamičeva 15
1290 Grosuplje

in

po e-pošti na naslov (v Wordu)
vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si

 

Po pošti lahko prijavi priložite tudi promocijski material za projekt, ki ga prijavljate.
Projekte bo presojala štiričlanska komisija, ki jo imenuje Upravni odbor Združenja splošnih knjižnic.

Nagrada bo podeljena ob nacionalnem dogodku ob Dnevu splošnih knjižnic, 20. novembra 2023.

 

Besedilo razpisa 2023
Prijavnica 2023 za projekte s področja storitev za uporabnike
Prijavnica 2023 za projekte na področju strokovnega dela knjižnice

3. februarja 2023

7. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2023

 

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije občine spet vabijo k prijavi na natečaj, na katerem se bodo potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt, ki letos poteka že sedmič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 57 občin.

Javni natečaj bo potekal med 8. februarjem in 30. septembrom 2023, naziv Branju prijazna občina pa bo podeljen 1. decembra 2023  v okviru dogodkov za Ta veseli dan kulture.

Besedilo javnega natečaja najdete tukaj

 

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2020, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2023 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

Vesna Horžen

Združenje splošnih knjižnic,  Adamičeva 15,  Grosuplje

GSM 041 577 273;

Tel. 01 290 94 20

28. septembra 2022

Dobre prakse branju prijaznih občin

Občina Ormož

Mestna občina Novo mesto

Mestna občina Ptuj

Mestna občina Velenje

Občina Ravne na Koroškem

Občina Dobrepolje

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:
– uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
– izboljšati zavest o pomenu branja;
– podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
– spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
– spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
– spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
– spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

 

Naziv Branju prijazna občina so pridobile naslednje občine:

2022
Kobarid, Metlika, Prebold, Rogaška Slatina in Vransko

Nazive so za nadaljnja tri leta podaljšale občine:
Dobrepolje, Hoče-Slivnica, Postojna, Ravne na Koroškem in Ruše ter mestne občine Celje, Maribor in Velenje

2021
Kozje, Lendava, Ribnica, Mestna občina Slovenj Gradec, Trbovlje, Vodice

Nazive so za nadaljnja tri leta podaljšale občine:
Brežice, Dolenjske toplice, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Jesenice, Medvode, Slovenske Konjice, Šmartno pri Litiji, Tržič, Zreče

2020
Kočevje, Miren-Kostanjevica, Ormož, Šempeter-Vrtojba, Mestna občina Koper, Mestna občina Nova Gorica, Mestna občina Novo mesto in Mestna občina Ptuj

Nazive so za nadaljnja tri leta podaljšale občine:
Črna na Koroškem, Ivančna Gorica, Kamnik, Krško, Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Prevalje, Radovljica, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Trzin, Velike Lašče in Žalec

Združenje splošnih knjižnic že od leta 2013 razpisuje nagrado za najboljši projekt knjižnice ali skupine knjižnic, s katerim se je uvedla nova, inovativna storitev za uporabnike ali za projekt, s katerim se je uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte ali strokovna srečanja. ZSK želi z nagrado spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic ter pomemben napredek na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic.
Kandidira lahko posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, vendar je nosilka projekta splošna knjižnica.
Prvič so bile nagrade podeljene leta 2013 in od takrat se podeljujejo vsako leto.
Knjižnice, prejemnice nagrad:

2022
Knjižnica Lenart za projekt Od pobude Lačni morda? do knjige Ke ‘mo jeli?
Mestna knjižnica Ljubljana za projekt Bedimo z Leonardom – noč v Mestni knjižnici Ljubljana
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota za projekt Katalogizacija judovskih molitvenikov in obrednih knjig iz obdobja od 1779 do 1942

Posebno pohvalo komisije so prejele:
Mestna knjižnica Kranj za projekt Knjižnica čustev
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna za projekt Soba pobega – knjižnična detektivka med knjižnimi policami
Knjižnica Šmarje pri Jelšah za projekt Mednarodno okolje navdihuje knjižničarje in uporabnike

2021
Mariborska knjižnica za projekt Podcasti ABC bralne pismenosti
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za projekt 24-urna izposoja naročenega knjižnega gradiva
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za projekt Kamniška literarna transverzala

Posebno pohvalo komisije so prejele:
Knjižnica Lenart
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Knjižnica Radlje ob Dravi

2020
Knjižnica Medvode za projekt Okno v svet – zagotavljanje dostopnosti knjižničnih storitev v kriznih razmerah
Knjižnica Šmarje pri Jelšah za projekt #ostanidoma v stiku s knjižnico
Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Brežice, Knjižnica Laško in Knjižnica Sevnica za skupni projekt Posavska potujoča knjižnica

Naziv Branju prijazna občina so v preteklosti pridobile naslednje občine:

2019
Cirkulane, Dobrepolje, Hoče-Slivnica, Mežica, Postojna, Polzela, Ravne na Koroškem, Ruše ter  Mestna občina Maribor in Mestna občina Velenje

2018
Brežice, Mestna občina Celje, Divača, Dolenjske Toplice, Domžale, Grosuplje, Jesenice, Medvode, Vrhnika in Zreče.

2017
Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Kranj, Črna na Koroškem, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ivančna Gorica, Kamnik, Krško, Prevalje, Radovljica, Slovenske Konjice, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Šmartno pri Litiji, Velike Lašče, Trzin, Tržič in Žalec.

Nagrado za najboljši projekt splošnih knjižnic so v preteklosti dobile:

 

2019
Mariborska knjižnica za projekt Hokejska bralna postava 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič za projekt Digitalno=realno=normalno

2018
Mestna knjižnica Grosuplje za projekt Literarno-glasbeni večeri Barve glasbe in besede
Knjižnica Srečka Vilharja Koper za projekt Berimo z rovko Črkolovko
Mestna knjižnica Kranj za projekt Družinska pismenost

2017
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota za projekt Obujamo dediščino v Porabju: pravljični večeri za odrasle

2016
Cankarjeva knjižnica Vrhnika za projekt Predstavitev krajevnih skupnosti občine Vrhnika v Cankarjevi knjižnici Vrhnika
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za projekt Ciklus izobraževanj »Vrednotenje književnosti v knjižničarstvu in razvoj bralne kulture«

2015
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za projekt Vzpostavitev vzajemnega spletnega portala s priporočilno kakovostno literaturo DOBREKNJIGE.SI
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za projekt Kamniške pravljične poti
Mestna knjižnica Ljubljana za projekt Avtomatizirano objavljanje podatkov o novem knjižničnem gradivu v Mestni knjižnici Ljubljana

2014
Ljudska knjižnica Metlika za projekt Bilo je …
Mestna knjižnica Ljubljana za projekt Knjižnica, srce mesta: vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic

2013
Mariborska knjižnica za projekt Darujem in berem