Skok na glavno vsebino

Razpisi in natečaji ZSK

Razpisi in natečaji ZSK

Združenje splošnih knjižnic > Razpisi in natečaji ZSK


7. februarja 2022

 6. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2022

 

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije občine spet vabijo k prijavi na natečaj, na katerem se bodo potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Javni natečaj bo potekal med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022.

Besedilo javnega natečaja najdete tukaj

 

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

Vesna Horžen
Združenje splošnih knjižnic
Adamičeva 15
Grosuplje
GSM 041 577 273
Tel. 01 290 94 20

3. decembra 2021

Šest občin prejelo naziv Branju prijazna občina

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS že petič podeljujejo nazive slovenskim občinam, ki posebno pozornost posvečajo knjigi,  bralni pismenosti in kulturi.

 

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo so na Ta veseli dan kulture, že peto leto zapored, podelili nazive Branju prijazna občina. Naziv, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, so tokrat prejele občine: KOZJE, LENDAVA, RIBNICA, MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, TRBOVLJE in VODICE.

Od leta 2017 je nazive Branju prijazna občina prejelo 52 občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa prejemnica naziva strokovni komisiji ponovno predstavi svoje nove projekte na tem področju. V letošnjem letu je komisija naziv za nadaljnja tri leta potrdila 12 občinam: BREŽICE, DOLENJSKE TOPLICE, DOMŽALE, GROSUPLJE, HRASTNIK, HRPELJE-KOZINA, JESENICE, MEDVODE, SLOVENSKE KONJICE, ŠMARTNO PRI LITIJI, TRŽIČ in ZREČE.

Občine so pomembni dejavniki pri spodbujanju branja. Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal  z namenom, občine spodbuditi k aktivnejši vlogi v lokalni skupnosti, da z zavestnim načrtovanjem, oblikovanjem in postavljanjem ciljev na tem področju sodelujejo pri izboljševanju bralne pismenosti in bralne kulture med prebivalci RS. Občine v svojih vlogah za pridobitev naziva izkazujejo visoko zavedanje o pomenu branja in knjige skozi odnos do knjižnične dejavnosti kot obvezne javne službe, še bolj pa je pomembno, tudi z lastnim razmislekom in ustvarjalnimi projekti.

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic je o delu strokovne komisije in projektu povedala:

»Občine, ki so pridobile naziv, prepoznavajo področje knjige in branja kot enega od strateških področij v svoji lokalni skupnosti, kar dokazujejo s svojimi razvojnimi dokumenti na področju kulture, kjer ima vse, kar je povezano s knjigo, posebno mesto. Občine so se tvorno vključile v oblikovanje dejavnosti na področju spodbujanja branja in podpore knjigi kot partnerji in zavezniki tako v sodelovanju s knjižnicami, kot tudi samostojno in v povezavi z drugimi ustanovami pri razvoju različnih projektov, dejavnosti in dogodkov. Z aktivnostmi za spodbujanje branja izboljšujejo bivanjsko raven svojih prebivalcev na socialnem, ekonomskem in kulturnem področju ter jim omogočajo, da kakovostno preživljajo čas, krepijo družinske vezi, se izobražujejo, raziskujejo in se povezujejo med seboj. Zavedanje o pomenu branja pa ni samo produkt tega posebnega časa, ampak je, sodeč po predstavljenih programih, del identitete lokalne skupnosti in s tem narodne zavesti.«

Dogodek ob podelitvi nazivov, ki ga organizira Združenje splošnih knjižnic, na Ta veseli dan kulture v letu 2021 gosti Ministrstvo za kulturo in v njegovem imenu je občine, prejemnice naziva, takole nagovorila državna sekretarka, dr. Ignacija Fridl Jarc:   

»Tretjega decembra, na rojstni dan pesnika Franceta Prešerna, Slovenija praznuje Ta veseli dan kulture. V letu, ko častimo 30. obletnico naše samostojne države, in v mesecu, ko Slovenija zaključuje predsedovanje Svetu Evropske unije, je Prešernov klic o »edinosti, sreči in spravi« iz naše nacionalne himne Zdravljice in iz časov, ko svoboda besede ni bila samoumevna, v današnje razmere, ko se vsi soočamo s težko epidemijo, poziv, da kljub oteženim možnostim za druženje lahko v sebi ohranjamo radost nad dosežki evropskega prostora na področju spoštovanja človekovih pravic, tudi pravice do govora, pisanja, ustvarjanja, védenja in znanja. Prav knjiga je bila tista, ki je vse naštete vrednote ponesla med ljudi. Enako poslanstvo ohranja danes projekt Branju prijazna občina, ki ga je leta 2016 v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije zasnovalo Združenje splošnih knjižnic in v okviru katerega se od leta 2017 podeljuje naziv Branju prijazna občina. Njegov namen je na občinskem nivoju vzpostavljati in zagotavljati možnosti za več in boljše branje občank in občanov vseh generacij ter si prizadevati za boljšo dostopnost knjige, ki zmore učiti, razsvetljevati razum, bodriti srce, krepiti domišljijo, spodbujati ustvarjalnost, povezovati na videz nezdružljive svetove, nagovarjati posameznika k iskanju drugega in drugačnega ter spreminjati skupnost. Veseli smo, da se pomena knjige, bralne pismenosti in bralne kulture zaveda vedno več slovenskih občin, tudi letošnje prejemnice naziva, za kar jim Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije izreka zahvalo in čestitke.«

Peter Misja, predsednik Skupnosti občin Slovenije takole razmišlja:

»Ob vseh izzivih današnjega časa in stalnih tehnoloških dražljajih je odklop od vsakdana poseben trenutek, še posebej, ko ga začinimo s knjigo. Tega se dobro zavedajo danes nagrajene občine. Občine, ki so na današnji prireditvi podaljšale veljavnost certifikata in tiste, ki so ga letos pridobile prvič, s svojimi dobrimi, drznimi in inovativnimi pristopi ter infrastrukturnimi obogatitvami, izražajo veliko mero skrbi za bralno kulturo in vedo, da je branje nepogrešljiva začimba življenja.«

 

 

Dodatne informacije:

Vesna Horžen, predsednica Združenje splošnih knjižnic
tel.: 041 577 273,
e-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si

19. novembra 2021

Podelitev nagrad Združenja splošnih knjižnic za najboljše projekte splošnih knjižnic 2021

 

Ob Dnevu splošnih knjižnic Združenje splošnih knjižnic že deveto leto zapored podeljuje nagrado za najboljše projekte splošnih knjižnic. 

Oglejte si prireditev in razglasitev nagrad!

 

Združenje splošnih knjižnic danes, 19. novembra, podeljuje nagrade najboljšim knjižničnim projektom, ki so nastali v obdobju zadnjih treh let.

V soboto, 20. novembra, je Dan slovenskih splošnih knjižnic. Letos ga v knjižnicah obeležujemo že dan prej, v petek, 19. novembra, ko so, tokrat že deveto leto,  podeljene nagrade za najboljše projekte v splošnih knjižnicah. Izmed petnajstih prijavljenih projektov je komisija pri Združenju splošnih knjižnic letos izbrala tri, ki kažejo inovativen pristop k strokovnemu knjižničarskemu delu oziroma k oblikovanju storitev za uporabnike.

Nagrade, ki so letos podeljene na virtualnem dogodku, prejmejo:

  • Mariborska knjižnica  za projekt  »Podcasti ABC bralne pismenosti”: Knjižnica na inovativen način preko podcastov ozavešča strokovno in splošno javnost o pomenu bralne pismenosti in bralne kulture v širšem javnem prostoru.
  • Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za projekt “24-urna izposoja naročenega knjižnega gradiva«, ki omogoča uporabniku 24-urno izposojo naročenega knjižnega gradiva neodvisno od lokacije ter delovnega časa knjižnice.
  • Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za projekt Kamniška literarna transverzala:  s povezovanjem različnih področij, dejavnosti, okolij in izvajalcev omogoča uporabnikom te knjižnične storitve drugačno izkušnjo knjižnice.

Med prijavami pa so še nekateri zelo posebni projekti, ki  jim komisija izreka posebno pohvalo. Z veliko mero občutka za svoje okolje in ljudi v njem so jih oblikovale naslednje knjižnice:

  • Knjižnica Lenart
  • Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
  • Knjižnica Radlje ob Dravi

 

VSEM NAGRAJENIM KNJIŽNICAM ISKRENI ČESTITAMO!

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:
– uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
– izboljšati zavest o pomenu branja;
– podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
– spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
– spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
– spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
– spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

 

Naziv Branju prijazna občina so pridobile naslednje občine:

2021
Kozje, Lendava, Ribnica, Mestna občina Slovenj Gradec, Trbovlje, Vodice

Nazive so za nadaljnja tri leta podaljšale občine:
Brežice, Dolenjske toplice, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Jesenice, Medvode, Slovenske Konjice, Šmartno pri Litiji, Tržič, Zreče

2020
Kočevje, Miren-Kostanjevica, Ormož, Šempeter-Vrtojba, Mestna občina Koper, Mestna občina Nova Gorica, Mestna občina Novo mesto in Mestna občina Ptuj

Nazive so za nadaljnja tri leta podaljšale občine:
Črna na Koroškem, Ivančna Gorica, Kamnik, Krško, Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Prevalje, Radovljica, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Trzin, Velike Lašče in Žalec

Združenje splošnih knjižnic že od leta 2013 razpisuje nagrado za najboljši projekt knjižnice ali skupine knjižnic, s katerim se je uvedla nova, inovativna storitev za uporabnike ali za projekt, s katerim se je uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte ali strokovna srečanja. ZSK želi z nagrado spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic ter pomemben napredek na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic.
Kandidira lahko posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, vendar je nosilka projekta splošna knjižnica.
Prvič so bile nagrade podeljene leta 2013 in od takrat se podeljujejo vsako leto.
Knjižnice, prejemnice nagrad:

2021
Mariborska knjižnica za projekt Podcasti ABC bralne pismenosti
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za projekt 24-urna izposoja naročenega knjižnega gradiva
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za projekt Kamniška literarna transverzala

Posebno pohvalo komisije so prejele:
Knjižnica Lenart
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Knjižnica Radlje ob Dravi

2020
Knjižnica Medvode za projekt Okno v svet – zagotavljanje dostopnosti knjižničnih storitev v kriznih razmerah
Knjižnica Šmarje pri Jelšah za projekt #ostanidoma v stiku s knjižnico
Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Brežice, Knjižnica Laško in Knjižnica Sevnica za skupni projekt Posavska potujoča knjižnica

Naziv Branju prijazna občina so v preteklosti pridobile naslednje občine:

2019
Cirkulane, Dobrepolje, Hoče-Slivnica, Mežica, Postojna, Polzela, Ravne na Koroškem, Ruše ter  Mestna občina Maribor in Mestna občina Velenje

2018
Brežice, Mestna občina Celje, Divača, Dolenjske Toplice, Domžale, Grosuplje, Jesenice, Medvode, Vrhnika in Zreče.

2017
Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Kranj, Črna na Koroškem, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ivančna Gorica, Kamnik, Krško, Prevalje, Radovljica, Slovenske Konjice, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Šmartno pri Litiji, Velike Lašče, Trzin, Tržič in Žalec.

Nagrado za najboljši projekt splošnih knjižnic so v preteklosti dobile:

 

2019
Mariborska knjižnica za projekt Hokejska bralna postava 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič za projekt Digitalno=realno=normalno

2018
Mestna knjižnica Grosuplje za projekt Literarno-glasbeni večeri Barve glasbe in besede
Knjižnica Srečka Vilharja Koper za projekt Berimo z rovko Črkolovko
Mestna knjižnica Kranj za projekt Družinska pismenost

2017
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota za projekt Obujamo dediščino v Porabju: pravljični večeri za odrasle

2016
Cankarjeva knjižnica Vrhnika za projekt Predstavitev krajevnih skupnosti občine Vrhnika v Cankarjevi knjižnici Vrhnika
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za projekt Ciklus izobraževanj »Vrednotenje književnosti v knjižničarstvu in razvoj bralne kulture«

2015
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za projekt Vzpostavitev vzajemnega spletnega portala s priporočilno kakovostno literaturo DOBREKNJIGE.SI
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za projekt Kamniške pravljične poti
Mestna knjižnica Ljubljana za projekt Avtomatizirano objavljanje podatkov o novem knjižničnem gradivu v Mestni knjižnici Ljubljana

2014
Ljudska knjižnica Metlika za projekt Bilo je …
Mestna knjižnica Ljubljana za projekt Knjižnica, srce mesta: vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic

2013
Mariborska knjižnica za projekt Darujem in berem