Skok na glavno vsebino

Razpisi in natečaji ZSK

Razpisi in natečaji ZSK

Združenje splošnih knjižnic > Razpisi in natečaji ZSK


3. februarja 2023

7. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2023

 

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije občine spet vabijo k prijavi na natečaj, na katerem se bodo potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt, ki letos poteka že sedmič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 57 občin.

Javni natečaj bo potekal med 8. februarjem in 30. septembrom 2023, naziv Branju prijazna občina pa bo podeljen 1. decembra 2023  v okviru dogodkov za Ta veseli dan kulture.

Besedilo javnega natečaja najdete tukaj

 

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2020, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2023 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

Vesna Horžen

Združenje splošnih knjižnic,  Adamičeva 15,  Grosuplje

GSM 041 577 273;

Tel. 01 290 94 20

28. septembra 2022

Dobre prakse branju prijaznih občin

Občina Ormož

Mestna občina Novo mesto

Mestna občina Ptuj

Mestna občina Velenje

Občina Ravne na Koroškem

Občina Dobrepolje

2. decembra 2022

 Pet občin prejelo naziv Branju prijazna občina

 

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS  podelilo nazive občinam, ki posebno pozornost posvečajo knjigi in branju.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo so danes podelili  nazive Branju prijazna občina. Naziv, ki je namenjen spodbujanju aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, so tokrat prejele občine: Kobarid, Metlika, Prebold, Rogaška Slatina in Vransko. Skupaj je od leta 2017 nazive Branju prijazna občina prejelo 57 občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa  prejemnica naziva  strokovni komisiji ponovno predstavi  rezultate na tem področju. V letošnjem letu so nazive za nadaljnja tri leta podaljšale občine Dobrepolje, Hoče-Slivnica, Postojna, Ravne na Koroškem in Ruše ter mestne občine Celje, Maribor in Velenje.

Občine so pomembni dejavniki pri spodbujanju branja. Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal  z namenom, občine spodbuditi k aktivnejši vlogi v lokalni skupnosti, da z zavestnim načrtovanjem, oblikovanjem in postavljanjem ciljev na tem področju sodelujejo pri izboljševanju bralne pismenosti in bralne kulture med prebivalci RS. Občine v svojih vlogah za pridobitev naziva izkazujejo visoko zavedanje o pomenu branja in knjige skozi odnos do knjižnične dejavnosti kot obvezne javne službe, in kar je še bolj pomembno, z lastnim razmislekom in ustvarjalnimi projekti.

 

Vesna Horžen, predsednica Združenja splošni knjižnic je o delu strokovne komisije in projektu povedala: ″Branje spodbuja intelekt, sprošča, širi znanje, izboljšuje osredotočenost, besedni zaklad, pisanje in spomin, spodbuja kritično in analitično razmišljanje, zabava in še mnogo drugih pozitivnih učinkov ima. Naš cilj je, da so vse slovenske občine  branju prijazne. Občine imajo velik vpliv na kakovost bivanja svojih prebivalcev. Ugotavljamo, da občine, ki so naziv Branju prijazna občina že pridobile, nadgrajujejo in izboljšujejo aktivnosti na področju knjige in branja  s tem pa izboljšujejo svojo raven delovanja na socialnem, ekonomskem in kulturnem področju. Občine to počnejo v sodelovanju s knjižnicami, ki so njihov  najbolj  naraven partner pri spodbujanju branja.″

 

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije: »Branje že od malih nog pomaga razvijati in ohranjati domišljijo, bogatiti besedni zaklad in razvijati ustvarjalnost. Dobra knjiga odpira obzorja, stimulira duha in naš občutek za izražanje lastne izkušnje. O knjigah in knjižnih vsebinah se je treba pogovarjati, razvijati dialog, tudi medgeneracijsko. Letošnje dobitnice certifikatov Branju prijazna občina in tiste, ki ga z letošnjim letom uspešno podaljšujejo, se tega dobro zavedajo in s svojimi vključujočimi projekti sistematično podpirajo.«

 

Matevž Čelik Vidmar, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo: »Branje je več kot le branje. Danes je za vsakogar od nas še posebej pomembno za soočane z obsežnimi in kompleksnimi informacijami. Branje je znanje, ki nam iz poplave podatkov, ki jih proizvaja sodobni svet, pomaga razločiti pomen. Med pravimi ter lažnimi novicami in alternativnimi dejstvi nam pomaga razumeti resnico. Od tega je danes pomembno zaupanje med ljudmi, zaupanje v institucije in zaupanje v demokracijo. Zato je promocija bralne kulture na lokalnem nivoju tako pomembna.«

 

Dodatne informacije:

Vesna Horžen, predsednica Združenje splošnih knjižnic,

tel.: 041 577 273, e-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:
– uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
– izboljšati zavest o pomenu branja;
– podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
– spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
– spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
– spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
– spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

 

Naziv Branju prijazna občina so pridobile naslednje občine:

2022
Kobarid, Metlika, Prebold, Rogaška Slatina in Vransko

Nazive so za nadaljnja tri leta podaljšale občine:
Dobrepolje, Hoče-Slivnica, Postojna, Ravne na Koroškem in Ruše ter mestne občine Celje, Maribor in Velenje

2021
Kozje, Lendava, Ribnica, Mestna občina Slovenj Gradec, Trbovlje, Vodice

Nazive so za nadaljnja tri leta podaljšale občine:
Brežice, Dolenjske toplice, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Jesenice, Medvode, Slovenske Konjice, Šmartno pri Litiji, Tržič, Zreče

2020
Kočevje, Miren-Kostanjevica, Ormož, Šempeter-Vrtojba, Mestna občina Koper, Mestna občina Nova Gorica, Mestna občina Novo mesto in Mestna občina Ptuj

Nazive so za nadaljnja tri leta podaljšale občine:
Črna na Koroškem, Ivančna Gorica, Kamnik, Krško, Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Prevalje, Radovljica, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Trzin, Velike Lašče in Žalec

Združenje splošnih knjižnic že od leta 2013 razpisuje nagrado za najboljši projekt knjižnice ali skupine knjižnic, s katerim se je uvedla nova, inovativna storitev za uporabnike ali za projekt, s katerim se je uvedlo nove pristope k strokovnemu delu knjižnice, izboljšalo delovne procese, realiziralo povezovanje knjižnic in uvajanje novih partnerstev, organiziralo skupne projekte ali strokovna srečanja. ZSK želi z nagrado spodbuditi razvoj in kakovostno delo splošnih knjižnic ter pomemben napredek na področju storitev za uporabnike, na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic.
Kandidira lahko posamezna splošna knjižnica, ki je izvedla projekt samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami v okolju, vendar je nosilka projekta splošna knjižnica.
Prvič so bile nagrade podeljene leta 2013 in od takrat se podeljujejo vsako leto.
Knjižnice, prejemnice nagrad:

2022
Knjižnica Lenart za projekt Od pobude Lačni morda? do knjige Ke ‘mo jeli?
Mestna knjižnica Ljubljana za projekt Bedimo z Leonardom – noč v Mestni knjižnici Ljubljana
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota za projekt Katalogizacija judovskih molitvenikov in obrednih knjig iz obdobja od 1779 do 1942

Posebno pohvalo komisije so prejele:
Mestna knjižnica Kranj za projekt Knjižnica čustev
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna za projekt Soba pobega – knjižnična detektivka med knjižnimi policami
Knjižnica Šmarje pri Jelšah za projekt Mednarodno okolje navdihuje knjižničarje in uporabnike

2021
Mariborska knjižnica za projekt Podcasti ABC bralne pismenosti
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za projekt 24-urna izposoja naročenega knjižnega gradiva
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za projekt Kamniška literarna transverzala

Posebno pohvalo komisije so prejele:
Knjižnica Lenart
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Knjižnica Radlje ob Dravi

2020
Knjižnica Medvode za projekt Okno v svet – zagotavljanje dostopnosti knjižničnih storitev v kriznih razmerah
Knjižnica Šmarje pri Jelšah za projekt #ostanidoma v stiku s knjižnico
Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Brežice, Knjižnica Laško in Knjižnica Sevnica za skupni projekt Posavska potujoča knjižnica

Naziv Branju prijazna občina so v preteklosti pridobile naslednje občine:

2019
Cirkulane, Dobrepolje, Hoče-Slivnica, Mežica, Postojna, Polzela, Ravne na Koroškem, Ruše ter  Mestna občina Maribor in Mestna občina Velenje

2018
Brežice, Mestna občina Celje, Divača, Dolenjske Toplice, Domžale, Grosuplje, Jesenice, Medvode, Vrhnika in Zreče.

2017
Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Kranj, Črna na Koroškem, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ivančna Gorica, Kamnik, Krško, Prevalje, Radovljica, Slovenske Konjice, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Šmartno pri Litiji, Velike Lašče, Trzin, Tržič in Žalec.

Nagrado za najboljši projekt splošnih knjižnic so v preteklosti dobile:

 

2019
Mariborska knjižnica za projekt Hokejska bralna postava 
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič za projekt Digitalno=realno=normalno

2018
Mestna knjižnica Grosuplje za projekt Literarno-glasbeni večeri Barve glasbe in besede
Knjižnica Srečka Vilharja Koper za projekt Berimo z rovko Črkolovko
Mestna knjižnica Kranj za projekt Družinska pismenost

2017
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota za projekt Obujamo dediščino v Porabju: pravljični večeri za odrasle

2016
Cankarjeva knjižnica Vrhnika za projekt Predstavitev krajevnih skupnosti občine Vrhnika v Cankarjevi knjižnici Vrhnika
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za projekt Ciklus izobraževanj »Vrednotenje književnosti v knjižničarstvu in razvoj bralne kulture«

2015
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica za projekt Vzpostavitev vzajemnega spletnega portala s priporočilno kakovostno literaturo DOBREKNJIGE.SI
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za projekt Kamniške pravljične poti
Mestna knjižnica Ljubljana za projekt Avtomatizirano objavljanje podatkov o novem knjižničnem gradivu v Mestni knjižnici Ljubljana

2014
Ljudska knjižnica Metlika za projekt Bilo je …
Mestna knjižnica Ljubljana za projekt Knjižnica, srce mesta: vrednotenje književnosti za potrebe knjižnic

2013
Mariborska knjižnica za projekt Darujem in berem