Skok na glavno vsebino

Knjižnice izven zidov

Knjižnice izven zidov

Uporabniki > Storitve > Knjižnice izven zidov


Za vse, ki si želijo brati, pa iz takšnega ali drugačnega razloga ne morejo v knjižnico, smo se knjižničarji odpravili k njim, ven iz lastnih stavb.

Knjižnične zbirke v bolj oddaljene kraje, kjer ni krajevnih knjižnic, in prebivalcem, ki težko pridejo do knjižnic, pripeljejo potujoče knjižnice – bibliobusi. Aktivnih je 13 potujočih knjižnic.

Drugi načini približevanja knjižnic uporabnikom so še:

dostava knjižničnih gradiv na dom

Storitev je namenjena članom knjižnic, ki zaradi dolgotrajne bolezni, onemoglosti ali invalidnosti knjižnice ne morejo obiskovati.  Za obisk na domu se je potrebno s knjižničarji v določeni knjižnici predhodno dogovoriti, kontaktni podatki so objavljeni na spletnih straneh knjižnic.

dostava knjig v dom starejših občanov ali v bolnišnico

Za to storitev se je mogoče dogovoriti v nekaterih knjižnicah. V bolnišničnih oddelkih osnovnih šol knjižničarji pogosto izvajajo pravljične urice. Za starejše v domovih starejših občanov knjižničarji poleg glasnega branja organizirajo različne bralne klube, pa tudi računalniške tečaje za uporabo različne programske opreme.

premične zbirke

V sodelovanju s socialnimi in zdravstvenimi ustanovami, pa tudi s kulturnimi društvi in drugimi, knjižnice del svojih zbirk začasno postavijo v okolja, kjer ni druge knjižnične dejavnosti. Premične zbirke so zbirke knjižničnega gradiva, ki vključujejo izbor zanimivega in aktualnega leposlovnega in strokovnega gradiva. Izbor je prilagojen varovancem različnih ustanov, v katerih zbirke gostujejo, npr. v domovih starejših občanov, v varstveno delovnih centrih, v bolnišnicah, materinskih domovih, pa tudi v kulturnih društvih v bolj oddaljenih krajih. Knjižnice skrbijo za aktualnost zbirk, ki jih v rednih intervalih zamenjajo.