Skok na glavno vsebino

Izobraževanje

Izobraževanje

Knjižničarji > Izobraževanje


V Sloveniji različne oblike neformalnega izobraževanja za strokovne delavce na področju splošnega knjižničarstva izvajajo v Narodni in univerzitetni knjižnici, na Inštitutu informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) in Mestni knjižnici Ljubljana.

V okviru nacionalne funkcije NUK organizira in izvaja strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje knjižničnih delavcev preko Oddelka za izobraževanje, razvoj in svetovanje (IRIS). Izobraževalne vsebine so namenjene knjižničarjem začetnikom, knjižničarjem, ki želijo izpopolniti svoje znanje ter tistim, ki se želijo usposobiti za delo v sistemu vzajemne katalogizacije.

Izobraževalna dejavnosti IZUM-a se nanaša na izobraževanje knjižničarjev, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije in izgrajujejo baze podatkov sistema COBISS.SI. Izobraževanje za vzajemno katalogizacijo izvajata Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) in Institut informacijskih znanosti (IZUM), tečaji pa se dopolnjujejo.

V okviru Mestne knjižnice Ljubljana Učni center zagotavlja stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih ter knjižničarjev iz Slovenije. Za zaposlene organizira izobraževanja z različnih strokovnih področij pomembnih za učinkovito in kakovostno delo v knjižnici. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci pripravlja izobraževalne sklope, ki so posebej prilagojeni potrebam slovenskih splošnih knjižnic. Učni center MKL je pripoznan kot izobraževalni center za potrebe usposabljanja za znanja, potrebna za izvajanje posebnih nalog osrednje območne knjižnice.

Nekatera področna društva bibliotekarjev svoja redna srečanja namenjajo tudi neformalnemu izobraževanju knjižničarjev, posvetovanja posameznih sekcij ZBDS prav tako z izbranimi temami podpirajo neformalno izobraževanje knjižničarjev.

Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013─2020 posveča stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju celotno strateško področje “Usposobljenost in znanje knjižničarjev”.

Potreba po stalnem strokovnem izpopolnjevanju slovenskih knjižničarjev je zapisana tudi v Manifestu ZBDS o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva (2004) in Etičnem kodeksu slovenskih knjižničarjev (1995).