Skok na glavno vsebino

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe


Nahajate se na portalu slovenskih splošnih knjižnic Knjižnice.si (v nadaljevanju: portal Knjižnice.si). Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji uporabe kot tudi nekateri zakoni. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate, ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Portal Knjižnice.si si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni ali dopolni te splošne pogoje.

Točnost podatkov

Portal Knjižnice.si si bo prizadeval, da bodo na njem objavljeni čim bolj točni in resnični podatki, vendar pa za objavljene dokumente in podatke ne jamči in ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka. Vse vsebine na tem portalu so podvržene spremembam in lahko kadar koli postanejo netočne ali napačne. Uredništvo portala Knjižnice.si lahko vsebino portala spremeni kadar koli brez predhodnega obvestila, ravno tako lahko kadar koli izboljša ali spremeni portal.

Zunanje povezave

Nekatere spletne strani portala Knjižnice.si omogočajo povezave na druge internetne strani. Portal Knjižnice.si ni odgovoren za dosegljivost ali vsebino zunanjih internetnih strani, prav tako ne jamči za produkte, storitve, informacije, ki so opisane ali jih ponujajo navedene internetne strani.

Avtorske pravice

Portal Knjižnice.si vsebuje tudi gradiva, ki so zaščitena po avtorskem pravu. Od uporabnikov, ki reproducirajo ali redistribuirajo ta gradiva, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Tako zaščitena gradiva pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobronamerno, kot dovoljujejo predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne in raziskovalne namene. Pri uporabi vsebin zunaj portala (v ali na drugih medijih) je potrebno portal Knjižnice.si navesti kot vir.

Na portalu Knjižnice.si so navedene tudi povezave do podatkovnih zbirk, elektronskih revij in drugih elektronskih informacijskih virov, dostop do katerih zagotavljajo splošne knjižnice v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico in drugimi konzorcijskimi partnerji na svojih ali tujih strežnikih. Od uporabnikov se pričakuje, da te informacijske vire uporabljajo v skladu z veljavno zakonodajo in sklenjenimi licenčnimi pogodbami.

Lastništvo in avtorstvo portala in vsebin

Avtorsko pravico do aplikacije portala Knjižnice.si imajo partnerji portala.