Skok na glavno vsebino

Storitve

Storitve

Uporabniki > Storitve


Informacijsko opismenjevanje

Knjižnica sama ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci organizira in izvaja izobraževanja za razvoj informacijske in računalniške pismenosti, spodbuja prebivalce za učenje, svetuje in pomaga ter napoti na druga primerna izobraževanja.

Bibliopedagoško delo

V slovenskih splošnih knjižnicah ponujamo pestro…

Več

Vseživljenjsko učenje

V splošnih knjižnicah podpiramo različne oblike formalnih in…

Več

Spletne učilnice

Uporabnikom splošnih knjižnic želimo omogočiti…

Več