Skok na glavno vsebino

Pomembni dokumenti

Pomembni dokumenti

Sistem splošnih knjižnic > Pomembni dokumenti


Strokovna izhodišča za vzpostavitev kompetenčnih centrov, 2020

Kompetenčni centri skrbijo za poglobljeno poznavanje, razvoj in optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni ravni. Vpeljujejo nove skupne strokovne in razvojne rešitve z ustrezno usposobljenim kadrom in specializirano zbirko knjižničnega gradiva ter izobražujejo knjižnično osebje.

Smernice podajajo namen, cilje, naloge in pričakovane učinke kompetenčnih centrov. Dokument je na voljo tukaj.

 

Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020

Združenje splošnih knjižnic je izdalo strateški dokument splošnih knjižnic, ki vsebuje kratek pregled stanja knjižnic po letu 2000, glavnih trendov razvoja in strateška področja, cilje in ukrepe. Dokument je dostopen tukaj.

Ob tej priložnosti je Združenje izdalo tudi zgibanko, ki je na voljo tukaj.

 

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028)

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028) so temeljni razvojni dokument splošnih knjižnic. Besedilo je dostopno tukaj.

 

Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019-2028

Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019-2028 so nastale v okviru posebne delovne skupine v Skupini sistemskih administratorjev in informatikov osrednjih območnih knjižnic, da bi splošne knjižnice lažje sledile trendom razvoja informacijsko-komunikacijske opreme, informacijske varnosti ter kompetenc zaposlenih in uporabnikov na tem področju. Besedilo dokumenta je na voljo tukaj.

 

Javnomnenjske raziskave med člani, uporabniki in neuporabniki slovenskih splošnih knjižnic

V okviru Združenja splošnih knjižnic in s finančno podporo Ministrstva za kulturo je bila za potrebe oblikovanja novega strateškega razvojnega dokumenta v začetku leta 2020 opravljena javnomnenjska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki splošnih knjižnic. Raziskava je dostopna tukaj.

 

V letu 2011 je bila izvedena telefonska javnomnenjska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki knjižnic. Rezultati so dostopni tukaj.