Skok na glavno vsebino

Združenje splošnih knjižnic

Združenje splošnih knjižnic

Združenje splošnih knjižnic


Združenje splošnih knjižnic  je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje splošnih knjižnic na območju Republike Slovenije, ki se združujejo zaradi skupnih interesov na področju knjižnične dejavnosti.

Namen in cilji delovanja združenja so:

 • oblikovanje nacionalnih, globalnih, kulturno političnih opredelitev na področju splošnih knjižnic;
 • sodelovanje s pristojnim ministrstvom in upravnimi organi pri oblikovanju politike za področje knjižnic in knjižničnega sistema;
 • koordinacija posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic ter projektov na nacionalni ravni;
 • sodelovanje pri oblikovanju strokovnih stališč in oblikovanju knjižnične zakonodaje in podzakonskih aktov;
 • spremljanje izvajanja zakonodaje in podzakonskih aktov;
 • spodbujanje uvajanja in uveljavljanja nacionalnih in mednarodnih standardov pri delu splošnih knjižnic;
 • spremljanje izpolnjevanja normativov in standardov splošnih knjižnic;
 • spremljanje statusne problematike splošnih knjižnic;
 • spremljanje razvoja splošnih knjižnic;
 • spremljanje financiranja splošnih knjižnic;
 • uveljavljanje ustreznega vrednotenja knjižnic ;
 • sodelovanje z Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK), Institutom informacijskih znanosti (IZUM) in drugimi institucijami;
 • zastopanje skupnih interesov splošnih knjižnic do države in lokalnih skupnosti;
 • informiranje različnih javnosti o stališčih, mnenjih in predlogih združenja in njegovih članov.

 

Ustanovitev Zveze splošnih knjižnic leta 1992

Pobudnik za ustanovitev poslovnega združenja splošnoizobraževalnih knjižnic, kakor so se takrat imenovale, je bil iniciativni odbor, sestavljen iz ravnateljev knjižnic 2. skupine (sedanjih osrednjih območnih knjižnic), ki je bil ustanovljen 22. 11. 1989. Predsednik odbora je bil Rajko Slokar, tedaj direktor Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica. Odbor je deloval nekaj več kot dve leti in v tem času izvedel veliko različnih aktivnosti na področju stroke in poslovanja knjižnic. Pripravil pa je tudi vse potrebno za ustanovitev Zveze splošnoizobraževalnih knjižnic, ki je bila ustanovljena na Bledu, 27. februarja 1992. Ustanovnega zbora, na katerem so bili izvoljeni tudi organi zveze, se je udeležilo 51 predstavnikov knjižnic. Prvi predsednik zveze je bil Rajko Slokar, člani prvega upravnega odbora pa: Janko Germadnik, Celje; Ludvik Kaluža, Ljubljana; Janez Lah, Ljubljana; Janez Mežan, Novo Mesto; Dragica Turjak, Maribor; Alenka Zupan, Ljubljana. Člani prvega nadzornega odbora so bili: Ivo Pintarič, Ljubljana; Zvonka Pretnar, Tržič; Cveta Zalokar Oražem, Domžale.
Sredstva za delo zveze so zagotavljale članice – knjižnice s plačevanjem članarine.

 

Delovanje Zveze oziroma Združenja splošnih knjižnic danes

Tako se je pričelo povezano delovanje splošnih knjižnic, ki traja že skoraj tri desetletja. Ob ustanovitvi leta 1992 si je zveza postavila osnovne cilje svojega delovanja, ki veljajo še danes, kljub temu da je zveza oziroma združenje v tem času doživelo kar nekaj statusnih sprememb in tudi sprememb svojega imena. Danes se imenuje Združenje splošnih knjižnic in vanj so včlanjene vse slovenske splošne knjižnice.
V obdobju treh desetletij se je oblikovala zveza oziroma združenje kot konstruktiven in spoštovan sogovornik vsem deležnikom, s katerimi knjižnice sodelujejo. Predvsem na nacionalnem nivoju je bil nepogrešljiv partner pri oblikovanju nacionalnih, globalnih in kulturno političnih opredelitev na področju splošnih knjižnic ter pri sooblikovanju strokovnih stališč in knjižnične zakonodaje.
V organih zveze oziroma združenja, upravnem in nadzornem odboru, se je v tem času izmenjalo veliko število predstavnikov knjižnic, ki so v skladu z akti združenja direktorji knjižnic. Najpomembnejši organ združenja pa je seveda skupščina, kjer so članice vse splošne knjižnice oziroma kot njihovi predstavniki direktorji knjižnic.
Od leta 2010 deluje Združenje splošnih knjižnic, ki je pravni naslednik Zveze splošnih knjižnic, kot društvo. Funkcija predsednika je od leta 2012 profesionalizirana. Združenje splošnih knjižnic se večinoma financira s članarinam, ki jih prispevajo članice in s sredstvi Ministrstva za kulturo.

Tukaj najdete Statut Združenja splošnih knjižnic.

 

Predsedniki Zveze oziroma Združenja splošnih knjižnic od ustanovitve leta 1992:

1992 – 1994: Rajko Slokar, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
1994: Cveta Zalokar Oražem, Knjižnica Domžale
1995 – 1998: Janez Lah, Knjižnica Jožeta Mazovca Ljubljana (sedaj Mestna knjižnica Ljubljana)
1999: Lado Planko, Knjižnica Velenje
2000 – 2004: Joža Ocepek, Knjižnica Litija
2005 – 2007: Marjan Gujtman, Knjižnica Domžale
2007 – 2009: Brane Goropevšek, Osrednja knjižnica Celje
2009 –   : Vesna Horžen

Predsednica za mandatno obdobje od 2017 – 2022

Vesna Horžen
Združenje slovenskih splošnih knjižnic
vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si
Tel.: 041 577 273

 

Organi združenja za mandatno obdobje od 2019 do 2023

Upravni odbor

mag. Matjaž Eržen
Knjižnica I. Tavčarja Škofja Loka
matjaz.erzen@knjižnica-skofjaloka.si
Tel: 04 511 25 00

Urška Lobnikar Paunović
Valvasorjeva knjižnica Krško
urska@knjiznica-krsko.si
Tel.: 07 490 40 00

Matej Strgaršek
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje
Matej.strgarsek@zag.sik.si
Tel: 03 566 06 20

Irena Škvarč
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
irena.skvarc@gkfb.si
Tel.: 05 33 09 106

mag. Teja Zorko
Mestna knjižnica Ljubljana
Teja.zorko@mklj.si
Tel: 01 308 50 00

Sonja Žakelj
Cankarjeva knjižnica Vrhnika
sonja.zakelj@ckv.si
Tel: 01 755 38 44

 

Nadzorni odbor

Patricija Breznikar
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
patricija.breznikar@kjv.si
Tel.: 02 805 51 03

Marinka Kenk Tomazin
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič
Marinka.kenk-tomazin@guest.arnes.si
Tel: 04 529 38 81

mag. Irena Oder
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Ravne na Koroškem
Irena.oder@rav.sik.si
Tel: 02 870 54 24

 

Častno razsodišče

Artur Lipovž
Lavričeva knjižnica Ajdovščina
artur.lipovz@ajd.sik.si
Tel: 05 364 42 52

Anita Šiško
Knjižnica Sevnica
anita.sisko@knjiznica-sevnica.si
Tel.: 07 814 10 34