Skok na glavno vsebino

Osrednje območne knjižnice

Osrednje območne knjižnice

Sistem splošnih knjižnic > Organiziranost > Osrednje območne knjižnice


Skladno s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe je Slovenija razdeljena na deset knjižničnih območjih, v vsakem od njih pa izvaja posebne naloge ena osrednja območna knjižnica (OOK).

Posebne naloge OOK so:

• zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij,
• strokovna pomoč knjižnicam območja,
• koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva,
• usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

OOK pri izvajanju nalog sodelujejo s splošnimi knjižnicami na svojem območju, s ciljem zagotavljanja čim bolj enakomernega razvoja knjižničnega sistema Slovenije.
Izvajanje posebnih nalog OOK in njihovo koordinacijo financira Ministrstvo za kulturo na podlagi programa dela, prejetega na neposredni poziv.

OOK - Osrednje območne knjižnice - logotip

Med večje projekte, ki nastajajo in se razvijajo pod okriljem Osrednjih območnih knjižnic, sodijo skupni spletni portali:

Spletni portal s priporočilno literaturo je namenjen promociji dobrega branja. Ponuja bogate informacije o knjigah. Njegova posebnost so iskalni moduli, ki bralcu olajšajo izbiro, mu s premišljeno raznolikostjo odpirajo nove poglede na literaturo in ga vodijo do zanj najprimernejše knjige. Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljajo slovenske splošne knjižnice, v sodelovanju z literarnimi kritiki ter bralkami in bralci. 

Kamra

Portal združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Prinaša zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti kot na primer predstavitve znamenitih oseb, dokumente in fotografije značilnih lokalnih društev, razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij, znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli in še marsikaj drugega. 

Obrazi slovenskih pokrajin logotip-1

Portal Obrazi slovenskih pokrajin  je spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu. V njem so združene biografije, objavljene v predhodnih regijskih leksikonih. Vključuje biografije osebnosti, ki so bile  rojene v posamezni pokrajini ali v zamejstvu, so tam živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje.