Skok na glavno vsebino

Bibliopedagoško delo

Bibliopedagoško delo

Uporabniki > Storitve > Pridobivanje znanja > Bibliopedagoško delo


V slovenskih splošnih knjižnicah ponujamo pestro izbiro brezplačnih bibliopedagoških dejavnosti za predšolske in šolske otroke: prirejamo pravljične ure, tematske razstave, ustvarjalne delavnice, gledališke predstave, izvajamo predstavitve knjižnice, informacijska opismenjevanja, pripravljamo literarne uganke in kvize. Poslanstvo teh dejavnosti je promocija branja in knjižnice kot prostora, širjenje bralne kulture in motivacija za branje.

Izobraževanja za uporabo e-virov

Projekt Rastem z e-viri

V vseh slovenskih splošnih knjižnicah organiziramo izobraževanja za uporabo kvalitetnih elektronskih virov, ki jih kupujemo in gradimo za naše uporabnike. Izobraževanja, namenjena različnim skupinam uporabnikov, izvajamo v knjižnicah, v osnovnih in srednjih šolah, na fakultetah in v drugih sorodnih ustanovah. Udeležite pa se jih lahko tudi virtualno, z obiskom spletne učilnice.

Promocijski film “Rastem z e-viri” Goriške knjižnice

Projekt Rastem s knjigo

Rastem s knjigo

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Spodbujati želimo dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja ter motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Noč knjige

Noč knjige

Noč knjige je mednarodni dogodek, s katerim obeležujemo 23. april, Svetovni dan knjige. Njegov namen je preko najrazličnejših kulturnih dogodkov promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe. Projekt je nekomercialne narave, poteka kot družbena akcija in povezuje številne lokalne prireditelje, ki samostojno izbirajo in izvajajo kulturne vsebine.  Začel se je na Hrvaškem leta 2012, v Sloveniji pa poteka od leta 2014.

Napovednik Noč knjige

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz

Projekt Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz se je ZAKLJUČIL ob 60. letnici Bralne značke. Je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Kviz, s ciljem spoznavanja naravne in kulturne dediščine, je pritegnil k reševanju kar se da široko populacijo otrok, se vključeval v medpredmetno povezovanje in spodbujal branje poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov.