Skok na glavno vsebino

Bibliopedagoško delo

Bibliopedagoško delo

Uporabniki > Storitve > Pridobivanje znanja > Bibliopedagoško delo


V slovenskih splošnih knjižnicah ponujamo pestro izbiro brezplačnih bibliopedagoških dejavnosti za predšolske in šolske otroke: prirejamo pravljične ure, tematske razstave, ustvarjalne delavnice, gledališke predstave, izvajamo predstavitve knjižnice, informacijska opismenjevanja, pripravljamo literarne uganke in kvize. Poslanstvo teh dejavnosti je promocija branja in knjižnice kot prostora, širjenje bralne kulture in motivacija za branje.

Izobraževanja za uporabo e-virov

Projekt Rastem z e-viri

V vseh slovenskih splošnih knjižnicah organiziramo izobraževanja za uporabo kvalitetnih elektronskih virov, ki jih kupujemo in gradimo za naše uporabnike. Izobraževanja, namenjena različnim skupinam uporabnikov, izvajamo v knjižnicah, v osnovnih in srednjih šolah, na fakultetah in v drugih sorodnih ustanovah. Udeležite pa se jih lahko tudi virtualno, z obiskom spletne učilnice.

Promocijski film “Rastem z e-viri” Goriške knjižnice

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in, v letošnjem letu, z Narodno galerijo.