Skok na glavno vsebino

Prispevek

Prispevek

Aktualno > Raziskava o bralnih navadah strokovnih delavcev v knjižnicah


Raziskava o bralnih navadah strokovnih delavcev v knjižnicah

Vabimo vas, da sodelujete v nacionalni raziskavi o bralnih navadah pedagoških in knjižničnih delavcev.  Gre za eno prvih raziskav na to temo v slovenskem prostoru.

Raziskava poteka v okviru ciljnega raziskovalnega projekta Bralni vzori: bralne navade strokovnih delavcev v vrtcih, šolah in fakultetah ter splošnih knjižnicah (CRP V5-2361), ki ga financirajo Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstvo za kulturo. Vodja raziskovalnega projekta je red. prof. dr. Dragica Haramija s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, izvaja pa ga Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru v partnerstvu z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Namen raziskave je:
– Identificirati bralne navade strokovnih delavcev, ki predstavljajo bralni vzor za spodbujanje bralne pismenosti (pogostost branja, število prebranih knjig, vrste bralnih gradiv ipd).
– Identificirati bralne navade z vidika namena branja.
– Identificirati motivacijske, spoznavne in okoljske dejavnike bralne pismenosti.
– Identificirati primere dobrih praks.
– Oblikovati priporočila za razvoj branja strokovnih delavcev kot bralnih vzgledov.

Na povezavi https://1ka.arnes.si/a/3eb10bed je pripravljen vprašalnik, s katerim želijo raziskovalci dobiti vpogled v bralne navade strokovnih delavcev v knjižnicah.

Spoštovane kolegice in kolegi, s sodelovanjem v študiji boste pomembno prispevali k preučevanju bralnih navad strokovnjakov, ki pomembno vplivajo na razvoj bralne pismenosti otrok, učencev, dijakov in študentov ter na njihovo motivacijo za branje.

Dodatne informacije lahko pridobite na: bralni.vzori@um.si.