Skok na glavno vsebino

Knjižnice v novi realnosti

Knjižnice v novi realnosti

Uporabniki > Knjižnice v novi realnosti


Izposoja v času epidemije

Epidemija COVID-19 je močno posegla v delovanje slovenskih splošnih knjižnic, a ni spremenila njihovega poslanstva, vizije in vrednot. Težišče delovanja ostaja zadovoljevanje najrazličnejših potreb uporabnikov, od izobraževalnih, kulturnih in informativnih, pa tudi potreb po branju, znanju in osvajanju različnih veščin. Da zmorejo, so slovenske splošne knjižnice dokazale tudi v izrednih in drugačnih razmerah. Knjižnično dejavnost in storitve so prilagodile epidemiološkim razmeram, uporabile nove pristope in del svojih storitev preselile v virtualno okolje. S tem so osmislile svoj obstoj in proaktivno delovanje.

Slovenske splošne knjižnice so stopile v novo realnost.

Knjižnice med epidemijo

Prevzem gradiva med epidemijo COVID-19, bibliobus Ptuj

Mediji o knjižnicah

Kamerman, simbolna slika

Virtualne vsebine

 

 • VSI
 • 0-9
 • b
 • c
 • e
 • g
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • u
 • v