Skok na glavno vsebino

Premagujemo ovire

Premagujemo ovire

Uporabniki > Storitve > Vključevanje v družbo > Premagujemo ovire


V splošnih knjižnicah se trudimo, da bi ljudem z različnimi vrstami oviranosti omogočili dostop do knjižničnih storitev na njim čim bolj primeren način.

Za gibalno ovirane je v večino knjižnic omogočen dostop z vozičkom, na voljo so parkirna mesta za invalide in dostopne rampe v bibliobuse.  Nekatere knjižnice so vpisane na spletni portal in imenik gibalno oviranim dostopnih lokacij  pridem.si.

Pridem.si - logo

Da lahko različnim dogodkom prisostvujejo tudi gluhi in naglušni, ima večina knjižnic prireditvene prostore opremljene z induktivno zanko. Knjižnice imajo bolj ali manj obsežne zbirke gradiva v slovenskem znakovnem jeziku, nekatere pa na posameznih prireditvah omogočajo tolmačenje v slovenski znakovni jezik.

 

Večina knjižnic invalidom in brezposelnim omogoča brezplačno članstvo ali popust na članarino, seveda z ustreznim dokazilom, kot je npr. Evropska kartica ugodnosti za invalide.

EU kartica ugodnosti za invalide

Tiskano gradivo za slepe in slabovidne je v večini knjižnic posebej označeno, ponekod je tudi zbrano v posebnih kotičkih. Knjižnice ponujajo še taktilne slikanice, različno zvočno gradivo in zvočne knjige. Veliko knjižnic predvsem starejšim in drugim slabovidnim v prostore knjižnice posoja očala za branje, pa tudi druge pripomočke za branje kot npr. elektronske lupe, prenosne elektronske povečevalnike, predvajalnike zvočnih knjig. Nekatere knjižnice so na posebne računalnike, namenjene slabovidnim, namestile samodejne čitalnike, povečevalnik zaslonske slike ali sintetizator govora, prilagajajo pa tudi svoje spletne strani. Domov si je mogoče izposoditi elektronske bralnike knjig. Knjižnice prav tako skrbijo, da so prostori primerno označeni, ponekod pa so vgradili notranje taktilne poti (npr. od vhoda do izposojevalnega pulta).

Splošne knjižnice sodelujemo s Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne.

Knjižnica slepih in slabovidnih - logo

Ljudem, ki težko pridejo v knjižnico, s pomočjo aplikacije mCOBISS ali storitve Moj COBISS omogočamo storitve na daljavo: spletni vpis, rezervacije in podaljšanje gradiva, plačevanje preko e-bančništva, dostop do slovenskih e-knjig na portalu BIBLOS, dostop do tujih e-knjig različnih ponudnikov in do podatkovnih zbirk od doma, itd. Nekatere knjižnice dogodke tudi posnamejo in posnetke objavijo na spletu (You Tube).

 

Knjižnice sodelujemo z različnimi invalidskimi društvi, s centri za socialno delo, s centri za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov ipd. Nekatere knjižnice invalidskim društvom nudijo brezplačno uporabo prostorov za srečevanje njihovih članov,  sodelujejo pri organizaciji posvetov in pri pripravi informacij ter obveščanju članov invalidskih društev o različnih prireditvah.