Skok na glavno vsebino

Vseživljenjsko učenje

Vseživljenjsko učenje

Uporabniki > Storitve > Pridobivanje znanja > Vseživljenjsko učenje


V splošnih knjižnicah podpiramo različne oblike formalnih in neformalnih izobraževanj in priložnostnih učenj za vse ciljne skupine, zlasti s področij informacijske pismenosti, kulture, umetnosti ter zdravega načina življenja. Dejavnosti izobraževanja odraslih izvajamo v okviru središč za samostojno učenje, borz znanja, točk vseživljenjskega učenja, študijskih krožkov, bralnih študijskih krožkov, v nekaterih knjižnicah pa tudi v okviru programov centrov za informiranje in poklicno svetovanje ali pa univerze za tretje življenjsko obdobje, s čemer ustvarjajo dodatne možnosti za izobraževanje, učenje, delovanje in druženje starejših.

Najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji so Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), ki jih v splošnih knjižnicah prirejamo v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije. Z njimi opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’.

Kaj je Borza znanja?

Borza znanja (BZ) je informacijsko središče, v katerem se dnevno zbira, ureja in posreduje podatke o ljudeh, ki znanje iščejo, in o ljudeh, ki znanje ponujajo. Ponuja vam možnost brezplačne izmenjave ponudb in povpraševanja o različnih znanjih, spretnostih in veščinah. Ponudniki znanja ne morejo biti pravne osebe, temveč zgolj fizične osebe, lahko pa so pravne osebe uporabniki.  Borza znanja vam zagotavlja le informacije o ljudeh, ne preverja pa kakovosti njihovega znanja, prav tako je oddolžitev ponudnikom znanja zasebna stvar obeh uporabnikov Borze znanja.

Osrednja Borza znanja deluje v Mestni knjižnici Ljubljana. Do sedaj so se ji pridružile še Borze znanja v: Mariboru, Novem mestu, Izoli, Murski Soboti, Škofji Loki, Ptuju, Celju, Postojni, Novi Gorici in Žalcu.

Kaj vam ponuja Borza znanja?

– Če se želite nečesa naučiti: podatke o ljudeh, ki vas lahko to naučijo!
– Če želite s svojim znanjem pomagati drugim: podatke o ljudeh, ki potrebujejo vaše znanje in izkušnje!
– Če želite sodelovati v kakšni dejavnosti: podatke o ljudeh, ki se zanimajo za podobne stvari!

Prijazno vam bodo pomagali, kadar boste potrebovali pomoč.