Skok na glavno vsebino

Koledar izobraževanj

Koledar izobraževanj

Knjižničarji > Izobraževanje > Koledar izobraževanj


06 okt

Izobraževanje za mentorje kandidatov za bibliotekarski izpit

Vsebina: del (dr. Melita Ambrožič, Polona Marinšek) Udeleženci izobraževanja se najprej na kratko seznanijo s sistemom bibliotekarskih izpitov ter določili, na katera morajo biti kot mentorji še posebej pozorni....

[ preberi več ]
07 okt

Strategije iskanja neknjižnega gradiva

Vsebina: Enodnevna delavnica je namenjena knjižničarjem, ki želijo pridobiti ali nadgraditi znanja na področju iskanja neknjižnega gradiva v katalogu MKL. Poudarek je na formalnem in vsebinskem delu zapisa v...

[ preberi več ]
12 okt

Regijski posvet o sodelovanju splošnih knjižnic s Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne

Udeleženci: zaposleni v splošnih knjižnicah, predvsem tisti, ki se pri svojem delu srečujejo z ranljivimi skupinami uporabnikov Izvaja: Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne Trajanje: 1 dan, 3 ure...

[ preberi več ]
12-13 okt

Izobraževanje na področju finančne pismenosti v splošnih knjižnicah – osnovna raven

TRAJANJE: 2 dni, 16 ur (+ samostojno delo) KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12 in spletno okolje TERMIN: 12.–13. oktober 2021 ČAS: 9.00–16.00 UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen...

[ preberi več ]
13 okt

Poti do e-knjig v Biblosu

Vsebina: Splošen polurni uvod v delavnico bo obsegal pregled evropskih sistemov za izposojo e-knjig v javnih knjižnicah. Sledil bo praktičen prikaz uporabe portala Biblos. Zaželeno je, da udeleženci s...

[ preberi več ]
14 okt

Načrtovanje letnega nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah z vidika izpolnjevanja obrazcev Ministrstva za kulturo

Vsebina: Delavnica je namenjena strokovnim knjižničarskim delavcem, ki se v splošnih knjižnicah ukvarjajo z načrtovanjem nakupa knjižničnega gradiva in nabavno politiko, kot pomoč pri izpolnjevanju obrazcev vsakoletnega neposrednega poziva...

[ preberi več ]
18 okt

Izzivi in pasti priprave pisne naloge za bibliotekarski izpit

Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se usposabljajo za opravljanje bibliotekarskega izpita za bibliotekarja. Priporočljiva je tudi udeležba mentorjev kandidatov za bibliotekarski izpit. CILJ: Udeležence seznaniti s formalnimi...

[ preberi več ]
19 okt

Organizacija velikega dogodka v knjižnici

Vsebina: Organizacija velikega dogodka je proces, ki traja mesece in v katerega je vključeno več zaposlenih z različnimi znanji in sposobnostmi ter več zunanjih izvajalcev. Zahteva interes in angažma...

[ preberi več ]
21 okt

Napredovanja v bibliotekarstvu

Vsebina: Izobraževanje je razdeljeno na dva dela. Prvi del je namenjen splošnejši predstavitvi napredovanj v plačne razrede. Drugi del je namenjen predstavitvi praktičnih napotkov za izpolnjevanje obrazca za imenovanje...

[ preberi več ]
21 okt

Usposabljanje za voditelje bralnih skupin (8): Reševanje konfliktov (PRIJAVE SO ZAPRTE)

Vsebina: Predavateljica bo na temeljih psihološke in psihoterapevtske stroke pojasnjevala posamezna psihološka področja, na osnovi premišljeno izbranih leposlovnih tekstov bo udeležence poučevala in trenirala veščine pri uporabi bibliotera­pije v...

[ preberi več ]