Skok na glavno vsebino

Koledar izobraževanj

Koledar izobraževanj

Knjižničarji > Izobraževanje > Koledar izobraževanj


19-20 mar

Tečaj za pripravo na splošni del bibliotekarskega izpita

Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se pripravljajo na splošni del bibliotekarskega izpita. CILJ: Udeležence seznaniti z izpitnimi vsebinami in gradivom za pripravo na bibliotekarski izpit. VSEBINA: ustavna...

[ preberi več ]
24 mar

Predstavitev knjižnih programov za leto 2020 – Distribucija Avrora

Vsebina: Predstavitev knjižnih programov distribucijske hiše Avrora za leto 2020 bodo pripravile založbe:  UMco, Goga, Hart, KUD Sodobnost International, Malinc. Svojo udeležbo potrdite najpozneje do torka, 17. marca,  Ireni...

[ preberi več ]
25 mar

Izzivi in pasti priprave pisne naloge za bibliotekarski izpit

Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se usposabljajo za opravljanje bibliotekarskega izpita za bibliotekarja, in njihovim mentorjem. CILJ: Udeležence seznaniti s formalnimi in vsebinskimi zahtevami, ki jih morajo...

[ preberi več ]
26 mar

Petje uspavank in otroških pesmi

Vsebina: Delavnica se osredotoča na spoznavanje pesemske dediščine uspavank iz Slovenije (in ostalega sveta), glasbenih, besedilnih, folklornih elementov v omenjenih pesmih ter vloge pesmi pri negovanju avtentičnih medčloveških relacij...

[ preberi več ]
31 mar

Izobraževanje mentorjev za pripravo na bibliotekarski izpit

Vsebina: 1. del (dr. Melita Ambrožič, Polona Marinšek) Udeleženci izobraževanja se najprej na kratko seznanijo s sistemom bibliotekarskih izpitov, ki je bil uveden z letom 2017, ter določili, na...

[ preberi več ]
02 apr

Arnes e-učilnica za zaposlene, ki izvajajo izobraževanja in Uvod v uporabo e-učilnice

Vsebina: Udeleženci se bodo naučili postopkov priprave gradiv in shranjevanja v e-učilnico, ki jih bodo nato uporabljali kot podporo v procesu izobraževanja uporabnikov. Udeleženci se bodo naučili postopkov, povezanih...

[ preberi več ]
03 apr

Uspešno javno nastopanje

Delavnica je namenjena vsem, ki bi radi izpopolnili svoje znanje in veščine javnega nastopanja. POGOJI UDELEŽBE: Zaradi praktičnega dela v skupinah bomo na delavnico sprejeli največ 12 udeležencev. CILJ:...

[ preberi več ]
06-10 apr

Tečaj za začetnike v stroki – Modul 1: Knjižnično gradivo in knjižnice

Tečaj je namenjen začetnikom v knjižničarski stroki. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna. CILJ: Udeležence seznaniti z osnovami knjižničarske stroke, razvojem in delovanjem...

[ preberi več ]
07 apr

Kako pripravim prireditev oziroma dogodek

Vsebina: Delavnica udeležencem omogoči izkušnjo načrtovanja dogodka ob uporabi sheme, ki zagotavlja pravočasno načrtovanje, pregled poteka posameznih faz (časovnice), določi kritično pot (zaporedje nalog, na način, da se omogoči...

[ preberi več ]
15 apr

Odprti dostop in sporni založniki

Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki uporabnikom zagotavljajo odprti dostop do elektronskih časopisov in elektronskih knjig ter preverjajo spornost objav. CILJ: Udeležence seznaniti z odprtim dostopom in pastmi, ki jih...

[ preberi več ]