Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Usposabljanje svetovalcev za odprto objavljanje

Usposabljanje svetovalcev za odprto objavljanje


26 maj

Usposabljanje svetovalcev za odprto objavljanje

TRAJANJE: 1 dan
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1
TERMIN: 26. maj 2022
ČAS: 10.00–14.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki uporabnikom zagotavljajo informacije o odprto dostopnih virih (elektronskih časopisih in knjigah), zagotavljajo pomoč avtorjem pri objavah v odprtem dostopu ter preverjajo verodostojnost revij za objave.
CILJI: Udeležence seznaniti z novostmi na področju odprtega dostopa in pastmi, ki jih povzročajo sporne založniške prakse.
VSEBINA:
•objave v odprtem dostopu in razlogi za objavo v odprtem dostopu
•novosti v odprtem dostopu
•poslovni modeli
•založniške politike
•uveljavljanje ugodnosti pri objavah za avtorje
•sporni založniki
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve
TEČAJ IZVAJA: Nataša Jordan (Narodna in univerzitetna knjižnica)
KOTIZACIJA: 50 EUR