Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Kulturni bazar 2022

Kulturni bazar 2022


31 mar

Kulturni bazar 2022

Štirinajsti Kulturni bazar 2022 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Več kot štirideset dogodkov na ta dan udeleženkam in udeležencem omogoča, da si program oblikujete po svojih potrebah in željah. Osrednja tema Kulturnega bazarja 2022 je Kultura in umetnost/blagostanje družbe in posameznika. Skozi predavanja, predstavitve, delavnice, razstave in pogovore se bomo spraševali, kaj je blagostanje, kako ga razumemo v polju kulture in umetnosti, kakšno mesto imata kultura in umetnost pri gradnji blagostanja družbe in posameznika, kje je mesto kulture in umetnosti v pojmovanju blagostanja na različnih področjih (zdravja, sociale, prostora, okolja …), kako kultura in umetnost prispevata h kakovosti bivanja v urbanih okoljih in kako na podeželju, kako pripomoreta k posameznikovemu in družbenemu blagostanju.

Kulturni bazar 2022 pripravljajo Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za okolje in prostor ter CMEPIUS-om pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Izvršni producent prireditve je Cankarjev dom v Ljubljani. V predavalnicah in dvoranah se zvrstijo številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni ogledi predstav (gledališke, glasbene, plesne, filmske …), razstav ter nastopi ustvarjalcev in umetniških skupin.