Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Uspešno javno nastopanje

Uspešno javno nastopanje


08 sep

Uspešno javno nastopanje

TRAJANJE: 1 dan
KRAJ IZVEDBE: Italijanska ulica 8, Ljubljana (studio izvajalca tečaja)
TERMIN: 8. september 2022
ČAS: 9.00–16.30
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki se pri delu srečujejo z javnim nastopanjem.
CILJI: Udeležence seznaniti z osnovnimi veščinami uspešnega javnega nastopanja ter jim predstaviti tehnike za samozavesten in sproščen nastop ter verodostojno, prepričljivo in samozavestno argumentiranje.
Udeleženci delavnice:
-spoznajo in osvojijo veščine dobrega govornika v različnih okoliščinah za vse življenje,
-odpravijo strah in tremo pred nastopanjem, razvijejo suveren nastop in v njem uživajo,
-se izurijo v nastopanju (pred različnimi javnostmi: pred odločevalci, na konferencah, v medijih),
-se znajdejo v neugodnih ali težkih situacijah za odgovarjanje,
-osvojijo uspešno odgovarjanje za medije,
-osvojijo minutno predstavitev vaše knjižnice ali storitve,
-osvojijo, kako povedati dobro in zanimivo vsebino (da pritegne).
VSEBINA:
•osnove različnih vrst nastopanja ter značilnosti javnega nastopanja in zanimivega predstavljanja
•pomen neverbalnega komuniciranja, bontona in oblačenja
•odpravljanje treme
•kaj vsebinsko zanimivega in privlačnega povedati v minuti
•nastopanje v številnih situacijah pred različnimi javnostmi (od zaposlenih, uporabnikov, obiskovalcev aliodločevalcev do medijev)
•promocija knjižnice ter projektov, ki jih vodite
•prepričevanje

•reagiranje v različnih težkih ali nepredvidljivih situacijah
•nastopanje na sestankih, konferencah itd.
NAČIN IZVEDBE: predavanje, predstavitve, praktično delo
TEČAJ IZVAJA: mag. Andreja Jernejčič (Lin&Nil, d.o.o.)
KOTIZACIJA: 140 EUR