Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Upravljanje knjižnične zbirke

Upravljanje knjižnične zbirke


17 apr

Upravljanje knjižnične zbirke

Vsebina: Praktično izobraževanje je namenjeno obravnavi rezultatov statistike, ki jo pridobimo v COBISS3, iz segmenta Izposoja, razred Neprosto gradivo, metoda Določitev obrata gradiva. Rezultat metode je letni obrat knjižnične zbirke podrobno po oddelkih knjižnice in tematskih skupinah iz šifranta za signaturo.

Izobraževanje bo izvedeno na primeru podatkov za enote MKL. Rezultat izobraževanja bo razumevanje analize letnega obrata in smiselnih ukrepov na tej podlagi. Ugotovili bomo, kateri so slabi deli zbirke (na podlagi ocene obrata) in obnovili uporabo dobljenih rezultatov za uporabo seznama neizposojenega gradiva (ki je neposreden vir za odpisovanje zastarelega gradiva) in za pripravo načrta za dopolnjevanje zbirke.

Prosimo, da udeleženci ob prijavi na izobraževanje navedejo tudi, katera področja upravljanja knjižnične zbirke jih posebej zanimajo, da se jim na izobraževanju bolj posvetimo.

Izvaja: Miro Tržan, MKL

Trajanje: 1 dan, 4 ure

Kotizacija: brezplačno

Prijavnica

Datum in lokacija:

17. april, od 9.00 do 13.00, Knjižnica Otona Župančiča, računalniška učilnica, 1. nadstropje

Vabljeni, da obiščete spletno stran Učnega centra Mestna knjižnice Ljubljana https://www.mklj.si/ucni-center in k udeležbi na izobraževanjih povabite tudi zaposlene v svojih knjižnicah.