Skok na glavno vsebino

Prispevek

Prispevek

Aktualno > Rezultati mednarodne raziskave PISA 2018


Rezultati mednarodne raziskave PISA 2018

Včeraj, 3. 12. 2019, na veseli dan kulture, so bili objavljeni rezultati raziskave PISA ( Programme for International Student Assessment). V tej raziskavi gre za primerjanja znanja in spretnosti učencev in učenk v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) in državah partnericah. Raziskava je bila v mednarodnem prostoru prvič izvedena leta 2000 in od takrat države na tri leta ugotavljajo ravni bralne, matematične in naravoslovne pismenosti učencev in učenk v starosti 15 let. Slovenija je v program vstopila leta 2006. V vsakem ciklu raziskave je enemu področju namenjen večji obseg nalog in vprašanj; v raziskavi PISA 2018 je to bila bralna pismenost.

Več o rezultatih in sami raziskavi je dostopno na: https://www.pei.si/raziskovalna-dejavnost/mednarodne-raziskave/pisa/pisa-2018/