Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Zdravstveno opismenjevanje v splošni knjižnici (PRESTAVLJENO V 2023)

Zdravstveno opismenjevanje v splošni knjižnici (PRESTAVLJENO V 2023)


27 okt

Zdravstveno opismenjevanje v splošni knjižnici (PRESTAVLJENO V 2023)

Vsebina: Splošna knjižnica lahko k razvijanju zdravstvene pismenosti uporabnikov prispeva na različne načine. Na dogodku bomo predstavili neknjižno in knjižno gradivo, vire in dejavnosti za razvijanje zdravstvene pismenosti, ki jih nudimo v MKL: strokovno, leposlovno in mediatečno gradivo, prireditve in izobraževanja, projekt Borza zdravja, elektronske vire in servise, dostopne na daljavo. Izbor bo pripravljen glede na posamezne zdravstvene tematike, glede na priljubljenost gradiva ter tematske priporočilne sezname. Dogodek bo namenjen tudi izmenjavi mnenj in izkušenj o knjižničnem gradivu ter prireditvah in dogodkih s področja zdravja.

Udeleženci: koordinatorji OOK, strokovni knjižničarski delavci, informatorji

Izvajajo: informatorji iz strokovnih, leposlovnih oddelkov in mediatek ter voditelji bralnih skupin, MKL

Trajanje: 1 dan, 3 ure

Kotizacija: brezplačno

Prijavnica

Datum in lokacija:

  1. oktober od 9.00 do 12.00, Knjižnica Otona Župančiča, dvorana, 3. nadstropje, ALI virtualna izvedba

 

Izobraževanje  je prvenstveno namenjeno koordinatorjem izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice iz slovenskih OOK. V kolikor ostanejo prosta mesta, se jih lahko udeležijo tudi zaposleni iz drugih knjižnic. Stroške udeležbe krije Ministrstvo za kulturo iz sredstev, namenjenih za izvajanje posebnih nalog OOK.