Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Uspešno javno nastopanje (ODPOVEDANO)

Uspešno javno nastopanje (ODPOVEDANO)


03 apr

Uspešno javno nastopanje (ODPOVEDANO)

Delavnica je namenjena vsem, ki bi radi izpopolnili svoje znanje in veščine javnega nastopanja.

POGOJI UDELEŽBE: Zaradi praktičnega dela v skupinah bomo na delavnico sprejeli največ 12 udeležencev.

CILJ: Udeležence seznaniti z osnovnimi veščinami dobrega javnega nastopanja.

VSEBINA: Udeleženci na delavnici ozavestijo svoje govorne sposobnosti in posebnosti, s pozitivnim pristopom utrjujejo svoj govorni slog in odpravljajo pomanjkljivosti, tudi v neverbalni govorici. Soočajo se s tremo pri nastopih pred skupino in pred kamero, spoznajo njene vzroke in jo odpravljajo.

S praktičnimi vajami bomo dosegli samozavestnejše in prepričljivejše nastopanje. Z analizo nastopov, ki jih posnamemo z video kamero, bomo odpravljali pomanjkljivosti in utrjevali kvalitete nastopa udeležencev.

Delavnica bo vključevala naslednje vsebinske sklope:

 •   osebne naravnanosti in samozavesten nastop;
 •   verodostojen in zanimiv govorec (trije stebri govora);
 •   govorica telesa in njena prepričljivost;
 •   obvladovanje treme in njeno spreminjanje v voljo do nastopa;
 •   priprava jasnega in prodornega govornega nastopa;
 •   posebnosti nastopa pred kamero;
 •   priprava na nastop ali predavanje;
 •   načini organizirane uporabe čustev;
 •   prepoznava in nadzor lastne govorice telesa;
 •   trening javnega nastopanja;
 •   vaje sproščanja čustvene napetosti;
 •   specifičnost nastopov (radio, tv, prireditev …).

NAČIN IZVEDBE: predavanje in praktično delo v skupinah

IZVEDBA: Boštjan Polutnik (Status izobraževanje Boštjan Polutnik s.p.)

KOTIZACIJA: 140 €