Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Učne metode in tehnike z uporabo sodobnih IKT orodij

Učne metode in tehnike z uporabo sodobnih IKT orodij


12-14 sep

Učne metode in tehnike z uporabo sodobnih IKT orodij

TRAJANJE: 2 dni
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška 1
TERMIN: 12. in 14. september 2022
ČAS: 9.00–16.30
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen izvajalcem in organizatorjem izobraževanja odraslih.
CILJI: Udeleženci bodo osvežili teoretična znanja o procesu učenja in jih dopolnili z ugotovitvami nevroznanosti. Spoznali bodo metodo obrnjenega učenja in se seznanili z načini, kako ohranjati pozornost odraslih na izobraževanjih in kako jih motivirati za nadaljnje izobraževanje.
Udeleženci:
-nova spoznanja povezujejo v širši kontekst lastnega znanja in izkušenj,
-so pozorni na komunikacijo, ki poteka v učni situaciji, in dinamiko med člani,
-seznanijo se z motivi in ovirami, ki se pojavljajo pri učenju odraslih,
-spoznajo nekatere možne pristope pri preseganju težav posameznika ali skupine,
-poglobijo in razširijo vedenje o učni metodi obrnjenega učenje, njenih posebnosti, prednostih in pomanjkljivostih,
-s pomočjo IKT ovrednotijo sodelovalno delo pri izobraževanju odraslih,
-se seznanijo z različnimi spletnimi interaktivnimi aplikacijami, ki so uporabne pri izobraževanju odraslih,
-podajo povratno informacijo o spopolnjevanju v obliki pogovora in z izpolnjevanjem evalvacije programa.
VSEBINA:
•spoznavanje in uporaba različnih metod in tehnik na področju izobraževanja odraslih
•metoda obrnjenega učenja
•metoda sodelovalnega dela z uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, praktično delo
TEČAJ IZVAJA: Andragoški center Slovenije

KOTIZACIJA: 160 EUR