Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Po korakih do strokovne objave

Po korakih do strokovne objave


11 maj

Po korakih do strokovne objave

TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12
TERMIN: 11. maj 2021
ČAS: 9.00–14.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničnim delavcem, ki s pripravo in objavo strokovnih prispevkov še nimajo izkušenj oziroma so avtorske prispevke že objavljali ter pri tem naleteli na težave. Udeležbo na tečaju priporočamo tudi tistim, ki bi želeli izboljšati svoje pisanje strokovnih objav.
POGOJI UDELEŽBE: /
CILJI: Udeležence spodbuditi k objavljanju strokovnih prispevkov, jih seznaniti s postopki njihove priprave in objave tako, da bodo lažje sodelovali pri strokovnem objavljanju, pridobljena znanja pa bodo lahko posredovali tudi svojim uporabnikom.
VSEBINA: Udeleženci se bodo seznanili z namenom in cilji objavljanja strokovnih prispevkov v knjižničarstvu ter z vrstami prispevkov in publikacijami, kjer jih lahko objavljajo. Pridobili bodo praktične napotke o pripravi ter postopku objave strokovnega prispevka v reviji in na portalu Knjižničarske novice in v reviji Knjižnica. Seznanili se bodo tudi z etiko v raziskovanju ter s pravili citiranja in navajanja virov.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve
TEČAJ IZVAJAJO: dr. Melita Ambrožič, Nataša Knap, Katja Rapuš, Damjana Vovk
KOTIZACIJA: brezplačno