Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Odprti dostop in sporni založniki

Odprti dostop in sporni založniki


08 apr

Odprti dostop in sporni založniki

TRAJANJE: 1 dan, 5 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1
TERMIN: 8. april 2021
ČAS: 10.00–14.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki uporabnikom zagotavljajo odprti dostop do elektronskih časopisov in elektronskih, zagotavljajo pomoč avtorjem pri objavah ter preverjajo spornost objav.
CILJ: Udeležence seznaniti z odprtim dostopom in pastmi, ki jih povzročajo sporni založniki, sporne metrike in sporne konference.
VSEBINA:
• objave v odprtem dostopu in razlogi za objavo v odprtem dostopu;
• novosti v odprtem dostopu;
• poslovni modeli;
• založniške politike;
• uveljavljanje ugodnosti pri objavah za avtorje;
• sporni založniki.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve
TEČAJ IZVAJATA: Nataša Jordan, Herman Erčulj
KOTIZACIJA: 50 EUR