Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Iskanje in uporaba e-virov v knjižnicah

Iskanje in uporaba e-virov v knjižnicah


13 maj

Iskanje in uporaba e-virov v knjižnicah

TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – računalniška učilnica, Turjaška ulica 1
TERMIN: 13. maj 2021
ČAS: 9.00–14.00
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki uporabnikom zagotavljajo dostop do elektronskih časopisov in elektronskih knjig. Udeležba je priporočljiva tudi za knjižničarje, ki se pripravljajo na bibliotekarski izpit.
CILJI: Udeležence seznaniti z različnimi elektronskimi viri, značilnostmi elektronskih časopisov in elektronskih knjig, odprtim dostopom ter razlikami med uporabniškimi vmesniki.
VSEBINA:
• nabava elektronskih informacijskih virov v knjižnicah;
• zagotavljanje dostopa do e-virov;
• pomen elektronskih časopisov v znanstvenem informiranju, tipični načini uporabe;
• značilnosti uporabniških vmesnikov za uporabo elektronskih časopisov;
• komercialni servisi elektronskih časopisov, ki so dostopni v Sloveniji – pregled in vaje iskanja;
• servisi elektronskih časopisov v odprtem dostopu, licenčni režimi odprtega dostopa, pomen odprtega dostopa;
• slovenska znanstvena periodika v elektronski obliki, pomen Digitalne knjižnice Slovenije;
• pomen elektronskih knjig;
• značilnosti uporabniških vmesnikov za elektronske knjige;
• komercialni servisi elektronskih knjig, dostopni v Sloveniji;
• elektronske knjige v odprtem dostopu;
• pomen agregatorjev elektronskih knjig – Google Books;
• NUK – storitev E-knjige po naročilu;
• e-knjige v odprtem dostopu, projekt Gutenberg, Open Library;
• orodja za odkrivanje informacij;
• izposoja e-knjig.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, vaje
TEČAJ IZVAJA: Nataša Jordan
KOTIZACIJA: 70 EUR