Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Odličnost pri pisanju poslovnih besedil

Odličnost pri pisanju poslovnih besedil


13 sep

Odličnost pri pisanju poslovnih besedil

TRAJANJE: 1 dan

KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12

TERMIN: 13. september 2023

ČAS: 9.00–15.00

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen vsem, ki bi radi izboljšali svojo pisno komunikacijo.

CILJI: Osvežiti jezikovna pravila (pravopisna in slovnična), s katerimi lahko pravilno in prepričljivo napišemo različne besedilne vrste, seznaniti se z jezikovnimi novostmi, spoznati pravila jezikovnega bontona in spoznati pravila netikete (pisanje elektronskih sporočil).

VSEBINA:

  • splošne značilnosti pisnega sporočanja
  • pravopisne in slovnične značilnosti (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen/z vezajem, prevzete besede in besedne zveze, sklanjanje …)
  • jezikovni bonton (nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi, žigosanje …)
  • najpogostejše jezikovne zadrege (nekatere tujke, sklanjanje kratičnih poimenovanj, raba velike začetnice v različnih jezikovnih situacijah)
  • netiketa (bonton in pravila v elektronskem sporazumevanju)

NAČIN IZVEDBE: predstavitve, vaje

TEČAJ IZVAJA: Irena Potočar Papež (Elite izobraževanje, d.o.o.)

KOTIZACIJA: 70 EUR