Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica

Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica


20 maj

Knjižnica, srce mesta: zelena knjižnica

Vsebina:
Šesto mednarodno enodnevno strokovno posvetovanje MKL Knjižnica, srce mesta 2021 bo posvečeno zelenim knjižnicam. Zelene knjižnice so knjižnice, ki kot posledica pomembnosti zelenih trendov oziroma trajnostne okoljske politike v sodobnem času vedno bolj pridobivajo na pomenu v svetu, njihovo število pa zato narašča. Zavezane so trajnostnemu ohranjanju okolja in ozaveščanju glede vodilne družbene vloge knjižnic pri okoljski vzgoji.

Program posvetovanja:

8.45–9.00 Registracija udeležencev
Moderator posveta Rok Dežman
 
9.00–9.15 Uvodni pozdravi: mag. Teja Zorko, direktorica MKL,
mag. Mateja Demšič, MOL, Oddelek za kulturo
9.15–10.55 Zelene knjižnice in trajnostni razvoj (»zelena gradnja«):
9.15–9.45 Nataša Jazbinšek Seršen, Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za varstvo okolja
9.45–10.05 dr. Petra Hauke, Berlin, Nemčija, IFLA
10.05–10.25 dr. Matej Nikšič , Urbanistični inštitut Republike Slovenije
10.25–10.40 Diskusija
10.40–10.55 Odmor
   
11.00–12.30 IFLA, koncept zelenih knjižnic v regiji
11.00–11.20 Mikolasek Zsófia, Madžarska, Tatabánya,
József Attila Megyei és Városi Könyvtá
11.20–11.40 Ana Rubić, delovna skupina za Zelene knjižnice HKD
dr. Ksenija Tokić, Knjižnica na Institutu za turizam
11.40–12.00 mag. Ana Zdravje, Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Šentvid
12.00–12.15 Diskusija
12.15–12.30 Odmor
   
12.30–14.15 Zelene knjižnice in zeleno gibanje v praksi
12.30–12.45 Andreja Silić Švonja, Gradska knjižnica Rijeka
12.45–13.00 Edita Bačić, Komisija za pravne i srodne knjižnice HKD
Ana Rubić, delovna skupina za Zelene knjižnice HKD
13.00–13.15 Marijana Korotaj, Knjižnica Franca Ksavra Meška, Ormož
13.15–13.30 Mojca Košmrlj, Vrtec Miškolin, Ljubljana
13.30–13.45 Manca Kavčič Zupan, OŠ Ledina, Ljubljana
13.45–14.00 mag. Darja Silan, Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana
14.00–14.15 Rosana Sluga Štih, Ustvarjalni kotiček, Ljubljana
14.15–14.30 Zaključek

 

Udeleženci: Ciljno občinstvo so v prvi vrsti zaposleni v vseh slovenskih knjižnicah, učitelji osnovnih in srednjih šol, vzgojitelji, različne organizacije in društva, vladne organizacije, MOL-ove organizacije, gospodarstveniki in podjetniki pa tudi vsa zainteresirana strokovna in splošna javnost (starši, uporabniki knjižnic, prebivalci).

Kotizacija: 20 €

Prijavnica

Datum in lokacija:

  1. maj od 8.45 do 14.30, virtualna izvedba

 

Vabljeni, da obiščete spletno stran Učnega centra Mestna knjižnice Ljubljana https://www.mklj.si/izobrazevanja/ucni-center in k udeležbi na izobraževanjih povabite tudi zaposlene v svojih knjižnicah.