Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica 2020 (PRESTAVLJENO NA 20. 5. 2021)

Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica 2020 (PRESTAVLJENO NA 20. 5. 2021)


20 maj

Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica 2020 (PRESTAVLJENO NA 20. 5. 2021)

Vsebina:
Šesto mednarodno posvetovanje MKL Knjižnica, srce mesta 2020 bo posvečeno zelenim knjižnicam. Zelene knjižnice so knjižnice, ki kot posledica pomembnosti zelenih trendov oziroma trajnostne okoljske politike v sodobnem času vedno bolj pridobivajo na pomenu v svetu, njihovo število pa zato narašča. Zavezane so trajnostnemu ohranjanju okolja in ozaveščanju glede vodilne družbene vloge knjižnic pri okoljski vzgoji. V okviru posvetovanja bodo knjižničarji, mednarodno priznani znanstveniki, strokovnjaki in aktivisti na različnih zelenih področjih predstavili najnovejše dosežke na področju zelenih knjižnic in ekologije. Spregovorili bomo o konceptu zelenih knjižnic v okviru IFLE, »zeleni« gradnji, realizaciji koncepta zelenih knjižnic doma in v sosednjih regijah, državah, o vzgoji in ozaveščanju šolarjev o okoljskih temah in trajnostnem razvoju, o povezovanju knjižnic na tem področju z lokalno skupnostjo in med seboj in o strokovno-družabnih dogodkih na temo zelenih knjižnic.

Izvajajo:
različni avtorji

Udeleženci:
Ciljno občinstvo so v prvi vrsti zaposleni v vseh slovenskih knjižnicah, učitelji osnovnih in srednjih šol, vzgojitelji, različne organizacije in društva, vladne organizacije, MOL-ove organizacije, gospodarstveniki in podjetniki pa tudi vsa zainteresirana strokovna in splošna javnost (starši, uporabniki knjižnic, prebivalci).

Kotizacija: 50 €