Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica 2020 (PRESTAVLJENO NA 20. 5. 2021)

Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica 2020 (PRESTAVLJENO NA 20. 5. 2021)


20 maj

Knjižnica, srce mesta: Zelena knjižnica 2020 (PRESTAVLJENO NA 20. 5. 2021)

Vsebina:
Šesto mednarodno enodnevno strokovno posvetovanje MKL Knjižnica, srce mesta 2021 bo posvečeno zelenim knjižnicam. Zelene knjižnice so knjižnice, ki kot posledica pomembnosti zelenih trendov oziroma trajnostne okoljske politike v sodobnem času vedno bolj pridobivajo na pomenu v svetu, njihovo število pa zato narašča. Zavezane so trajnostnemu ohranjanju okolja in ozaveščanju glede vodilne družbene vloge knjižnic pri okoljski vzgoji.

Predvideni program posvetovanja:

8.309.30 Registracija udeležencev
Moderator posveta Rok Dežman
9.30–10.00 Uvodni pozdravi: mag. Teja Zorko, direktorica MKL, mag. Mateja Demšič, MOL, Oddelek za kulturo
10.0011.10 Zelene knjižnice in trajnostni razvoj (»zelena gradnja«):
10.00–10.30 Nataša Jazbinšek Seršen, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja
10.30–10.50 dr. Petra Hauke, Berlin, Nemčija, IFLA
10.50–11.10 dr. Matej Nikšič , Urbanistični inštitut Republike Slovenije
11.1011.40 Odmor s pogostitvijo
11.4013.00 IFLA, koncept zelenih knjižnic v regiji
11.40–12.00 Mikolasek Zsófia, Madžarska, Tatabánya, József Attila Megyei és Városi Könyvtá
12.20–12.40 Ana Rubić, Nacionalna sveučilišna knjižnica Zagreb

dr. Ksenija Tokić, Knjižnica na Institutu za turizam Hrvatske

12.40–13.00 mag. Ana Zdravje, Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Šentvid
13.0013.45 Odmor s pogostitvijo
13.4516.00 Zelene knjižnice in zeleno gibanje v praksi
13.45–14.00 Andreja Silić Švonja, Gradska knjižnica Rijeka
14.00–14.15 Ivana Banović Đorđević, Srbija, dr. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Arhitektonski fakultet, Zagreb, Ana Rubić, Nacionalna sveučilišna knjižnica Zagreb
14.15–14.30 Marijana Korotaj, Knjižnica Franca Ksavra Meška, Ormož – zelena knjižnica
14.30–14.45 Mojca Košmrlj, Vrtec Miškolin, Ljubljana
14.45–15.00 Marija Valenčak, OŠ Ledina, Ljubljana
15.15–15.30 mag. Darja Silan, Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana
15.30–15.45 Rosana Sluga Štih, Ustvarjalni kotiček, Ljubljana
15.4516.00 Zaključek

 

Udeleženci: Ciljno občinstvo so v prvi vrsti zaposleni v vseh slovenskih knjižnicah, učitelji osnovnih in srednjih šol, vzgojitelji, različne organizacije in društva, vladne organizacije, MOL-ove organizacije, gospodarstveniki in podjetniki pa tudi vsa zainteresirana strokovna in splošna javnost (starši, uporabniki knjižnic, prebivalci).

Kotizacija: 50 €

Prijavnica

Datum in lokacija:

  1. maj od 9.30 do 16.00, Knjižnica Otona Župančiča, dvorana, 3. nadstropje, ALI virtualna izvedba

 

Vabljeni, da obiščete spletno stran Učnega centra Mestna knjižnice Ljubljana https://www.mklj.si/izobrazevanja/ucni-center in k udeležbi na izobraževanjih povabite tudi zaposlene v svojih knjižnicah.