Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Izkušnja vodenja knjižnice

Izkušnja vodenja knjižnice


10 maj

Izkušnja vodenja knjižnice

Vsebina: Vodja knjižnice pogosto postaneš kot strokovnjak in brez pomembnejših vodstvenih izkušenj. Za uspešno uresničevanje zelo različnih nalog in vlog vsak vodja razvije orodja, rešitve, si postavlja prioritete, ki mu pri tem pomagajo. Svoja orodja in rešitve bo predstavila vodja ene izmed petih knjižnic mestnih območij v MKL. Prioritete pri delu določa v okviru širše organizacije in ciljev MKL, ter osebnega prepričanja, da se človek težko razvija, če ni spodbud, zaupanja in razumevanja. Izkušnje so rezultat desetletnega vodenja Knjižnice Bežigrad s petimi krajevnimi knjižnicami in 20+ zaposlenimi.

Udeleženci: zaposleni v knjižnicah na področju vodenja

Izvaja: Nataša Grubar Praček, vodja območne enote Knjižnica Bežigrad, Mestna knjižnica Ljubljana

Trajanje: 1 dan, 4 ure

Kotizacija: 60 €

Prijavnica

Datum in lokacija:

10. maj od 9.00 do 13.00, Knjižnica Bežigrad, dvorana, klet

 

Vabljeni, da obiščete spletno stran Učnega centra Mestna knjižnice Ljubljana https://www.mklj.si/izobrazevanja/ucni-center in k udeležbi na izobraževanjih povabite tudi zaposlene v svojih knjižnicah.