Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Izkušnja promocije zdravja na delovnem mestu

Izkušnja promocije zdravja na delovnem mestu


28 sep

Izkušnja promocije zdravja na delovnem mestu

Vsebina: Zdravje je najpomembnejša vrednota v življenju vsakega posameznika in je bistvenega pomena za kvalitetno življenje. V službi preživimo vsaj tretjino svojega življenja, zato predstavlja primeren kraj za spodbujanje zdravega načina življenja. Zdravi in zadovoljni zaposleni, ki delajo v varnem in pozitivnem delovnem okolju, so produktivnejši, ustvarjalnejši in redkeje zbolijo, prav tako pa ostajajo zvesti organizaciji oziroma delodajalcu. V Sloveniji je leta 2011 stopil v veljavo novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki delodajalcem nalaga načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. To sestavljajo sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Na izobraževanju bomo predstavili aktivnosti, ki jih Mestna knjižnica Ljubljana že zagotavlja na tem področju, pa tudi rezultate analize zdravstvenega stanja zaposlenih na področju knjižničarstva ter predloge zaposlenih v razmislek za nadaljnje ukrepe.

Udeleženci: koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic

Izvajajo: članice Delovne skupine za promocijo zdravja na delovnem mestu, MKL

Trajanje: 1 dan, 1,5 ure

Kotizacija: brezplačno

Prijavnica

Datum in lokacija:

  1. september od 9.00 do 10.30, Knjižnica Otona Župančiča, dvorana, 3. nadstropje, ALI virtualna izvedba

 

Izobraževanje  je prvenstveno namenjeno koordinatorjem izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice iz slovenskih OOK. V kolikor ostanejo prosta mesta, se jih lahko udeležijo tudi zaposleni iz drugih knjižnic. Stroške udeležbe krije Ministrstvo za kulturo iz sredstev, namenjenih za izvajanje posebnih nalog OOK.