Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Delovne skupine in delo v timu – poti do uspešne knjižnice

Delovne skupine in delo v timu – poti do uspešne knjižnice


19 okt

Delovne skupine in delo v timu – poti do uspešne knjižnice

Vsebina: Za dosego strateških ciljev knjižnica uporablja različna orodja in metode. Med njimi so gotovo delovanje delovnih skupin, delo v timu in projektni menedžment. Večino časa na delovnem mestu preživimo v medsebojni interakciji: v formalnih ali neformalnih pogovorih, na sestankih, posvetih, v projektnih in delovnih timih ter skupinah. S sodelovanjem v delovnih skupinah (DS) zaposleni v knjižnicah spoznavamo drug drugega, zmanjšuje se zaprtost v posamezne organizacijske enote in povečuje se timsko delo. Prek dela v DS poskušamo najti načine aktivnega vključevanja vseh zaposlenih v neposreden proces dela, v odločanje, izvajanje dela in inovativno dejavnost. DS oblikujemo zaradi učinkovitega izvrševanja delovnih nalog, reševanja problemov ter sprejemanja sprememb in izzivov.

Udeleženci: koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic

Izvaja: Simona Resman

Trajanje: 1 dan, 4 ure

Kotizacija: brezplačno

Prijavnica

Datum in lokacija:

  1. oktober od 9.00 do 13.00, Knjižnica Otona Župančiča, dvorana, 3. nadstropje

 

Izobraževanje  je prvenstveno namenjeno koordinatorjem izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice iz slovenskih OOK. V kolikor ostanejo prosta mesta, se jih lahko udeležijo tudi zaposleni iz drugih knjižnic. Stroške udeležbe krije Ministrstvo za kulturo iz sredstev, namenjenih za izvajanje posebnih nalog OOK.