Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Digitalni marketing v knjižnicah

Digitalni marketing v knjižnicah


20 maj

Digitalni marketing v knjižnicah

TRAJANJE: 1 dan, 6 ur
KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12 oz. izvedba v spletni obliki
TERMIN: 20. maj 2021
ČAS: 9.00–14.30
UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki so zadolženi za promocijo in marketing knjižnice in knjižničnih storitev.
CILJ: Udeležence seznaniti z osnovami digitalnega marketinga.
VSEBINA:
• trendi in komuniciranje v digitalnem okolju;
• načrtovanje vsebin digitalnega komuniciranja;
• gradnja odnosov na družbenih omrežjih;
• distribucija vsebin;
• orodja za spremljanje komunikacijskih aktivnosti;
• analitika in optimizacija.
NAČIN IZVEDBE: predavanja
TEČAJ IZVAJATA: Jasna Suhadolc, Nina Kožar (Actuado d.o.o.)
KOTIZACIJA: 100 EUR