Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Medijska pismenost

Medijska pismenost


10 mar

Medijska pismenost

TRAJANJE: 1 dan, 8 ur
KRAJ IZVEDBE: spletno okolje
TERMIN: 10. marec 2021
ČAS: 9.00–16.30
UDELEŽENCI: Seminar je namenjen knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z različnimi vidiki medijske pismenosti.
CILJI: Udeležence seznaniti z različnimi vidiki pismenosti in varno ter učinkovito rabo medijev.
VSEBINA: Kako dobro poznate medijsko pismenost? Kakšna je njena vloga v sodobnem informacijskem okolju? In za razvoj demokratične družbe? Kaj imamo s tem knjižničarji? Na seminarju vam bomo predstavili svet mnogih pasti in odličnih priložnosti za knjižničarja, ki želi učinkovito izpolnjevati svoje poslanstvo. Izobraževanje za odgovornost knjižnic do razvoja sodobne demokratične družbe: od poznavanja uporabnika, medijev in omrežij na spletu do knjižničarja kot pomembnega opismenjevalca medijske pismenosti.
NAČIN IZVEDBE: predavanja, diskusija
SEMINAR IZVAJAJO: različni predavatelji v dogovoru z Inštitutom Državljan D, zavod za spodbujanje informacijske in medijske pismenosti
KOTIZACIJA: 100 EUR