Skok na glavno vsebino

Organiziranost

Organiziranost

Sistem splošnih knjižnic > Organiziranost


Knjižnica nudi več promocijska akcija

Na območju 212 slovenskih občin deluje 58 splošnih knjižnic, ki so samostojne pravne osebe. Knjižnično dejavnost opravljajo na 273 lokacijah knjižnic in s 13 bibliobusi. Skupaj s premičnimi zbirkami opravljajo knjižnično dejavnost na 1085 mestih v Sloveniji.

Skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe je Slovenija razdeljena na deset knjižničnih območjih, v vsakem od njih pa izvaja posebne naloge ena osrednja območna knjižnica (OOK).

Slovenske splošne knjižnice pripravljamo skupne projekte in nudimo poenotene storitve. Glavno skrb za njihovo delovanje in razvoj nosijo osrednje območne knjižnice, kjer so projekti oziroma storitve tudi nastali, nato pa se razširili v vse slovenske splošne knjižnice, da dosežejo vsakega njihovega obiskovalca.

OOK - Osrednje območne knjižnice - logotip

Splošne knjižnice so organizirane v mrežo, ko jo sestavljajo:

  • osrednje območne knjižnice, ki poleg izvajanja nalog za prebivalce gravitacijskega območja opravljajo še posebne naloge za širše območje
  • osrednje knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost za prebivalce gravitacijskega območja;
  • krajevne knjižnice, ki so organizacijske enote osrednje knjižnice in so namenjene prebivalcem lokalnega okolja ali posameznim ciljnim oziroma interesnim skupinam prebivalcev;
  • potujoče knjižnice, so organizacijske enote osrednjih knjižnic in izvajajo knjižnično dejavnost z namenskim vozilom;
  • premične zbirke, ki so del knjižnične zbirke osrednjih knjižnic in jih knjižnice za določen čas razporejajo po različnih lokacijah

V slovenske splošne knjižnice je včlanjenih skoraj pol milijona prebivalcev, ki knjižnice obiščejo skoraj 10 milijonkrat letno. V knjižnicah si izposojajo različno gradivo, obiskujejo prireditve, se udeležujejo izobraževanj, uporabljajo računalnike in internet, dostopajo do različnih baz podatkov, berejo časopise in revije.

Splošne knjižnice, ki pokrivajo obmejna območja, zagotavljajo dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu, tako da jim omogočajo izposojo, v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami Slovencev v zamejstvu za njihove potrebe izvajajo nakup gradiv v Sloveniji ter pomagajo pri razvoju knjižnic slovenske manjšine v sosednjih državah. Več o sodelovanjih lahko preberete TUKAJ.