Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Tečaj za začetnike v stroki – Modul 1: Knjižnično gradivo in knjižnice

Tečaj za začetnike v stroki – Modul 1: Knjižnično gradivo in knjižnice


28-02 sep-okt

Tečaj za začetnike v stroki – Modul 1: Knjižnično gradivo in knjižnice

Tečaj je namenjen začetnikom v knjižničarski stroki. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna.

CILJ: Udeležence seznaniti z osnovami knjižničarske stroke, razvojem in delovanjem slovenskega knjižničnega sistema, značilnostmi posameznih vrst knjižnic, osnovami izposoje gradiva in dela z uporabniki, elektronskimi informacijskimi viri in njihovo uporabo, osnovami opisne in vsebinske obdelave knjižničnega gradiva ter zgodovino knjige in knjižnic.

VSEBINA:

 •   knjižničarska stroka in knjižničarji;
 •   vrste knjižnic, njihove naloge in delovanje;
 •   zgodovina knjige in knjižnic;
 •   informacijska služba in uporaba informacijskih virov;
 •   izgradnja in upravljanje knjižnične zbirke;
 •   inventarizacija in oprema knjižničnega gradiva;
 •   opisna in vsebinska obdelava knjižničnega gradiva;
 •   bibliografija;
 •   odpis knjižničnega gradiva;
 •   družbena omrežja in knjižnice;
 •   delo z uporabniki.

NAČIN IZVEDBE: predavanja, predstavitve, ogledi

Izpitna vprašanja za opravljanje bibliotekarskega izpita za knjižničarja

GRADIVA:

Knjižnično gradivo, knjižnice in knjižnični sistem

Notranja organizacija in delo knjižnic

Informacijska služba in uporaba informacijskih virov

IZVEDBA: dr. Melita Ambrožič, Tomaž Bešter, Milena Bon, Srečko Bončina, Irena Kavčič, Nataša Knap, Urša Kocjan, Tereza Poličnik-Čermelj, Eva Potisek, mag. Darija Rozman, mag. Marijan Rupert, Irena Sešek, Metka Sternad, Marjeta Šušterčič, dr. Gorazd Vodeb, Damjana Vovk

KOTIZACIJA: 250 €