Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Tečaj za pripravo na splošni del bibliotekarskega izpita

Tečaj za pripravo na splošni del bibliotekarskega izpita


23-24 mar

Tečaj za pripravo na splošni del bibliotekarskega izpita

TRAJANJE: 2 dni

KRAJ IZVEDBE: NUK – učilnica, Leskoškova cesta 12

TERMINA: 23.–24. marec 2023

ČAS: 9.00–16.30

UDELEŽENCI: Tečaj je namenjen začetnikom v stroki, ki se pripravljajo na splošni del bibliotekarskega izpita.

CILJ: Udeležence seznaniti z izpitnimi vsebinami in gradivom za pripravo na bibliotekarski izpit.

VSEBINA:

  • ustavna in državna ureditev Republike Slovenije
  • zakonodaja s področja delovnih razmerij
  • specialna zakonodaja s področja delovanja zavodov in sistema javnih uslužbencev
  • specialna zakonodaja s področja knjižničarstva
  • specialna zakonodaja s področja avtorske in sorodnih pravic
  • ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema
  • profesionalna etika

 

NAČIN IZVEDBE: predavanja

TEČAJ IZVAJAJO: Katarina Kač (Narodna in univerzitetna knjižnica), mag. Tatjana Likar (Ministrstvo za kulturo RS), mag. Marijan Špoljar (Mestna knjižnica Ljubljana), Mojca Žuželj Ogrizek (Univerzitetna knjižnica Maribor)

KOTIZACIJA: 140 EUR