Skok na glavno vsebino

Strokovni dogodek

Prireditvena dejavnost v splošni knjižnici

Prireditvena dejavnost v splošni knjižnici


17 maj

Prireditvena dejavnost v splošni knjižnici

Vsebina: MKL ponuja širok in pester nabor prireditev za uporabnike. V svojem desetletnem delovanju je postala prepoznavna po tem, da se v knjižnici ves čas vrstijo zanimivi in kakovostni dogodki. Ob združitvi petih ljubljanskih splošnih knjižnic in ene specialne v skupni zavod leta 2008 je MKL vzpostavila skupno službo za prireditve za odrasle, ki je pripravila koncept svojega delovanja, z oblikovanjem smernic pa je začrtana pot za razvoj prireditvene dejavnosti. Smernice, ki bodo predstavljene, so lahko koristen pripomoček pri razvoju prireditvene dejavnosti slovenskih splošnih knjižnic.

V MKL z letom 2022, v okviru novega strateškega obdobja 2022–2026, na podlagi pregleda in analize uveljavljamo nov način spremljanja dogodkov (prireditev in izobraževanj) z drugačnim, bolj usklajenim in vsebinsko opredeljenim naborom dogodkov, ki bo podprt tudi z namensko spletno aplikacijo za spremljanje dogodkov v MKL. Predstavljen bo nov koncept spremljanja dogodkov.

Sledila bo delavnica priprave letnega načrta dogodkov z upoštevanjem okolja, ciljnih skupin in strateškega načrta.

Udeleženci: koordinatorji OOK, knjižničarji iz slovenskih splošnih knjižnic

Izvajajo: Barbara Marinčič, Erika Žitko in mag. Ana Zdravje, MKL

Trajanje: 1 dan, 4 ure

Kotizacija: brezplačno

Prijavnica

Datum in lokacija:

  1. maj od 10.00 do 14.00, Knjižnica Otona Župančiča, dvorana, 3. nadstropje, ALI virtualna izvedba

 

Izobraževanje  je prvenstveno namenjeno koordinatorjem izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice iz slovenskih OOK. V kolikor ostanejo prosta mesta, se jih lahko udeležijo tudi zaposleni iz drugih knjižnic. Stroške udeležbe krije Ministrstvo za kulturo iz sredstev, namenjenih za izvajanje posebnih nalog OOK.